Minoritetsintresse

Med minoritetsintresse avses den del av ett dotterbolags nettotillgångar och resultat som inte ägs direkt eller indirekt av moderföretaget.

I koncernbalansräkningen redovisas minoritetsintresset som en särskild post. Denna placeras mellan eget kapital och avsättningar. I posten ingår även eget kapital-delen av obeskattade reserver.

I koncernresultaträkningen redovisas minoritetsintresset som en justeringspost omedelbart före periodens nettoresultat.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för minoritetsintresse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.