Vi har för närvarande problem med vår internetförbindelse vilket orsakar problem att logga in på Mina Sidor. Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Ordförklaring för minoritetsintresse

Den del av ett dotterbolags nettotillgångar och resultat som inte ägs direkt eller indirekt av moderföretaget.

I koncernbalansräkningen redovisas minoritetsintresset som en särskild post. Denna placeras mellan eget kapital och avsättningar. I posten ingår även eget kapital-delen av obeskattade reserver.

I koncernresultaträkningen redovisas minoritetsintresset som en justeringspost omedelbart före periodens nettoresultat.

Juridik - Ordförklaring för minoritetsintresse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.