Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Juridik / Nya lagar 2021

Nya lagar 2021 

– viktigaste förändringarna 
Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Nya lagar 2021 – viktigaste förändringarna - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Många nya lagar börjar att gälla under 2021, här går vi kortfattat igenom några av de viktigaste förändringarna för dig och företaget. 

Publicerad:
Skattereduktion på förvärvsinkomster

En ny skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster införs.

Läs mer här

Skattereduktion för grön teknik

Bidraget för solceller slopas för privatpersoner och en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället.

Läs mer här

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för RUT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr.

Läs mer här

Slopad schablonintäkt på uppskov

Den så kallade flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter. Schablonintäkten är enligt dagens regler 0,5% av uppskovsbeloppet.

Syftet med slopandet är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Slopandet gäller både befintliga och framtida uppskov. Det innebär att det i vissa fall kan vara lönsamt att ompröva tidigare deklarationer och begära uppskov i efterhand.

Sänkt skatt för pensionärer

Riksdagen har beslutat om en höjning av det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år vid årets ingång. Höjningen är ett led i strävan att få bort skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomster.

Ändringen innebär att grundavdragsbeloppet höjs för personer som vid beskattningsårets utgång har fyllt 65 år och har inkomster mellan ca 213 000 kr och 1 418 000 kr. Vid inkomster över 1 418 000 kr minskas det förhöjda grundavdraget eftersom avtrappningen av jobbskatteavdraget gör att skatten på dessa inkomster är högre för personer under 65 år.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner har utvidgats från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren. 

Växa-stödet blir permanent och utvidgas tillfälligt

Växa-stödet för den först anställda blir permanent. Under våren 2021 kommer regeringen även att lämna ett förslag om att växa-stödet tillfälligt ska utökas till de första två personerna som anställs. 

Läs mer här

Ekonomisk arbetsgivare

Riksdagen har beslutat att begreppet ”ekonomisk arbetsgivare” införs vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige. 

Läs mer här

Utländska företag och skatteavdrag

Riksdagen har beslutat om nya regler om skatteavdrag vid utbetalning till utländska företag. 

Läs mer här

Nya momsregler vid e-handel med konsumenter

Riksdagen har beslutat om ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter mm. 

Läs mer här

Omvänd moms vid försäljning av mobiltelefoner mm

Enligt Skatteverket förekommer det omfattande momsbedrägerier med vissa typer av varor som t ex mobiltelefoner. Bedrägerierna är svåra att upptäcka då det ofta är flera företag inblandade med flera mellanled.

För att motverka dessa bedrägerier har riksdagen beslutat att omvänd momsskyldighet ska införas vid handel inom Sverige med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Detta innebär att det är köparen, istället för säljaren, som är skyldig att redovisa momsen.

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Riksdagen har beslutat att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska få ersättning för att kompetensutveckla anställda under den arbetsbefriade tiden. 

Läs mer här

Koncernbidragsspärrade underskott

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för underskottsföretag som har negativa räntenetton. 

Enligt nuvarande regler får koncernbidragsspärrade underskott bara dras av mot överskott som reducerats med negativa räntenetton (trots avdragsbegränsningen som gäller för dessa). Detta innebär att ett underskottsföretag som inte får avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och negativa räntenetton kan komma att redovisa ett skattemässigt överskott.

De nya reglerna innebär att ett underskottsföretag som på grund av ränteavdragsbegränsningarna får ett överskott ska ha möjlighet att göra avdrag för koncernbidragsspärrade underskott mot detta överskott.

Förlängd tid för vilande företag

Regeringen har beslutat att de tillfälliga förändringarna om vilande företag förlängs så att de även gäller under 2021. 

Läs mer här

Tips för ytterligare fördjupning

I boken Skattenyheter 2021 sammanfattar vi alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret 2021 och framåt.