Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Obligation

En obligation är ett skuldebrev som ges ut i betydande antal och där det finns en andrahandsmarknad. Obligationer har i allmänhet lång löptid, minst ett år. En obligation löper under en bestämd tid med en fast ränta. När löptiden gått ut återbetalas obligationens nominella belopp. Se även premieobligation.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Obligation – hur fungerar obligationer? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.