Ordförklaring för prisreglering

Statliga ingrepp i prisbildningen, vanligen för att förhindra prisstegringar eller för att stödja viss produktion. Prisstopp, dvs att ett lands regering beslutar att de priser som gällde en viss dag inte får höjas, är ett exempel på en prisreglerande åtgärd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för prisreglering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.