25% rabatt på alla program!

Ordförklaring för sambor

Två ogifta personer av olika eller av samma kön som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

För att det ska vara fråga om ett samboförhållande får sammanboendet inte vara alltför kortvaraktigt. Samborna ska ha ett förhållande där det normalt ingår sexuellt samliv, gemensamt hushåll och bostad samt gemensam ekonomi eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete.

Räknas paret som sambor ska de vid en bodelning dela på samboegendomen.

Se även bodelning mellan sambor.

Tips för dig som vill läsa mer

Samboboken förklarar sambors rättigheter och skyldigheter mot varandra och deras förhållande till fordringsägare.

Juridik - Ordförklaring för sambor - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.