Skatatsskuld

Statsskuld kallas den skuld som uppkommer när staten lånar pengar för att täcka underskott, dvs när de statliga utgifterna överstiger inkomsterna. Statsskulden förvaltas av Riksgäldskontoret.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för statsskuld - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.