Tredskodom

Med tredskodom menas dom mot part i tvistemål som struntat i att svara på en stämning eller inte kommit till en muntlig förberedelse eller huvudförhandling. Då meddelar tingsrätten en tredskodom. Det betyder att tingsrätten går på kärandens linje fullt ut. I mera sällsynta fall är det käranden som låter bli att bemöta svarandens invändningar och inte bryr sig om vad som händer. I sådana fall går tingsrätten på svarandens linje.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för tredskodom - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.