Tullvärde

Tullvärde kallas det värde på vilket tull beräknas. Tullvärdet anges i ett speciellt dokument, kallat ED-dokument (enhetsdokument). De flesta tullsatser i tulltaxan är värdetullsatser, vilket innebär att tullen beräknas som en procentuell andel av införda varors värde. Vid beräkning av tullvärdet utgår man från CIF-värdet och lägger till olika tullpliktiga kostnader. I CIF-värdet ingår beloppet på leverantörsfakturan plus frakt och försäkring till svensk gräns. Tullvärdet utgör också underlag för beräkning av moms och för importstatistik.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för tullvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.