Underhandsackord

Underhandsackord är en frivillig ackordsuppgörelse (se ackord) med en eller flera fordringsägare.

Det finns inga formkrav på hur en sådan uppgörelse ska se ut, utan det är upp till de inblandade att komma överens. Fördelen är att det kan vara lättare att hitta en lösning som passar alla parter när förhandlingarna inte måste följa några speciella regler eller ta hänsyn till andra fordringsägare.

Underhandsackord förekommer främst i samband med företagsrekonstruktion men en gäldenär kan även själv försöka uppnå ett underhandsackord

Om det inte går att nå en frivillig ackordsuppgörelse kan gäldenären begära att ett offentligt ackord ska inledas.

Du kan läsa mer om underhandsackord i vår bok Obestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för underhandsackord - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.