Utmätning

Utmätning är en form av exekution som innebär att en fordringsägare (borgenär) som inte fått betalt kan vända sig till Kronofogden som mäter ut (beslagtar) egendom som tillhör gäldenären och normalt säljer denna.

För att Kronofogden ska kunna verkställa en utmätning krävs en exekutionstitel av något slag, exempelvis en dom eller ett betalningsföreläggande.

Om gäldenären inte betalar skulden gör Kronofogden en tillgångsundersökning, dvs en sammanställning över gäldenärens tillgångar och skulder.

Om gäldenären inte frivilligt medverkar i utmätningsförfarandet kan Kronofogden ta till vissa tvångsåtgärder, bland annat vitesföreläggande, polisassistans, tillträde till bostad eller annat utrymme genom att bryta upp lås, smärre kroppsvisitering mm.

Finns det något att mäta ut vid utmätningstillfället tar Kronofogden hand om egendomen och säljer den, normalt vid en offentlig auktion. I princip kan all gäldenärens egendom utmätas för betalning av dennes skulder. Denna grundregel har dock flera undantag, bland annat ett antal skyddsregler till förmån för gäldenären.

Kronofogdens misslyckade försök brukar kallas SUT-förrättning (SUT = Saknar Utmätningsbara Tillgångar). För att få betalt för sin fordran måste då fordringsägaren gå vidare med en konkursansökan.

Se även förbehållsbelopp.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för utmätning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.