Juridik / Vanlig skuldsanering eller F-skuldsanering, vad är bäst?

F-skuldsanering eller vanlig skuldsanering, vad är bäst?

LEI-koder för värdepappershandel

Som alternativ till konkurs eller företagsrekonstruktion kan en hårt skuldsatt företagare ansöka hos Kronofogden om skuldsanering. För en företagare finns det två typer av skuldsanering att välja mellan – F-skuldsanering och vanlig skuldsanering.

Publicerad: 2020-09-22
Ansökan hos Kronofogden

Som alternativ till konkurs eller företagsrekonstruktion kan en hårt skuldsatt företagare ansöka hos Kronofogden om skuldsanering. Om företagaren är kvalificerat insolvent, dvs inte bedöms kunna betala sina skulder på många år kan personen beviljas skuldsanering. Då gör Kronofogden en sammanställning av gäldenärens skulder som omfattas av skuldsaneringen. En betalningsplan görs upp. Den skuldsatta företagaren (gäldenären) betalar pengar enligt planen till Kronofogden, som fördelar pengarna till fordringsägarna (borgenärerna) i förhållande till deras andel av de totala fordringarna. När gäldenären har fullföljt betalningsplanen avskrivs resten av skulderna som ingår i skuldsaneringen.

Två typer av skuldsanering

För en företagare finns det två typer av skuldsanering att välja mellan:

  • F-skuldsanering, som endast gäller företagare (med enskild firma eller aktiebolag) och deras närstående.
  • Vanlig skuldsanering som gäller både privatpersoner och företagare.

Observera att, till skillnad mot företagsrekonstruktion, är det inte företagets skulder som saneras. Vid båda typerna av skuldsanering är det företagarens privata skulder som saneras. För en enskild näringsidkare är dock även företagets skulder privata. Skulderna ska ha uppstått i samband med ett nuvarande eller ett tidigare företagande.

F-skuldsanering ofta bäst

För en företagare är F-skuldsanering oftast bäst. Den varianten är skräddarsydd för företagare. Den riktar sig mot skuldsatta personer som på grund av omständigheter i företagandet har blivit hårt skuldsatta, och inte mot personer som ar dragit på sig skulder på grund av privat överkonsumtion.

Här är de viktigaste skillnaderna:
  • Tiden för att bli skuldfri är tre år vid F-skuldsanering, eftersom det är viktigt att gäldenären så snart som möjligt kan komma tillbaka som företagare. Vid vanlig skuldsanering är tiden fem år.
  • Det gäller hårdare villkor för att få F-skuldsanering, bland annat ska gäldenären bedömas som seriös i sitt företagande.
  • Vid F-skuldsanering går det inte att få en kortare betalningstid eller betalningsfria månader vid jul och semester, inte ens om gäldenären lever på existensminimum.
  • Eftersom en företagares inkomster är mer oregelbundna kan gäldenären i en F-skuldsanering välja mellan att betala månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. I vanlig skuldsanering är det månadsbetalning som gäller.
  • Kronofogden gör ungefär samma bedömning som för vanlig skuldsanering, men bedömer även på vilket sätt en F-skuldsanering skulle öka möjligheterna för gäldenären att driva ett företag på nytt.
Under hösten 2020 ger Björn Lundén AB ut boken Obestånd, som behandlar konkurs, företagsrekonstruktion och F-skuldsanering.

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!