Vi har för närvarande problem med vår internetförbindelse vilket orsakar problem att logga in på Mina Sidor. Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Är kurslokalen mm anpassade till den rådande situationen? 

Vi har anpassat våra kurslokaler för att upprätthålla kraven på social distans, städning och god hygien. Även fika och lunch sker distanserat och avvägt. Såväl fika som lunch dukas fram på tallrik på anvisad plats.