Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Är kurslokalen mm anpassade till den rådande situationen? 

Vi har anpassat våra kurslokaler för att upprätthålla kraven på social distans, städning och god hygien. Även fika och lunch sker distanserat och avvägt. Såväl fika som lunch dukas fram på tallrik på anvisad plats.