Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

När ska arbetsgivardeklarationen lämnas in?

Svar:
Normalt ska löner och ersättningar till de anställda redovisas i arbetsgivardeklarationen månaden efter utbetalningen eller utnyttjande. Däremot får drivmedelsförmån och förmån av trängselskatt redovisas två månader efter nyttjandet, för att arbetsgivaren ska få tid att beräkna förmånerna (oftast kommer underlagen månaden efter). Skatteverket godtar nu också en viss förskjutning i de situationer där arbetsgivaren är beroende av underlag från den anställde. Dock får redovisningen inte förskjutas mer än två månader.