Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Vad menas med intjänandeår, semesterår och räkenskapsår?

Svar:
Intjänandeåret är normalt 12-månadersperioden före semesteråret. Det är alltså året när den anställde tjänar in betald semesterledighet (att tas ut under semesteråret).

Semesteråret är normalt 12-månadersperioden efter intjänandeåret. Det är året när den anställde har rätt att ta ut den semesterledighet som tjänats in under intjänandeåret.

Räkenskapsåret är den period (normalt en återkommande 12-månadersperiod) under vilken företagets ekonomiska resultat mäts. Oftast används kalenderåret som räkenskapsår (1 januari–31 december). Men det är också vanligt att företag har brutet räkenskapsår som innebär att deras räkenskapsår kan omfatta någon annan 12-månadersperiod.