Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Gåvor till anställda

Gåvor från arbetsgivare till anställda.

Normalt är sådana gåvor skattepliktiga för den anställde och arbetsgivaravgiftsbelagda för arbetsgivaren.

Det finns tre typer av gåvor som är skattefria för den anställde, samtidigt som de är avdragsgilla och utan arbetsgivaravgifter för företaget. Det gäller minnesgåvor värda upp till 15 000 kr, julgåvor värda upp till 450 kr och jubileumsgåvor värda upp till 1 350 kr. (Beloppen är inklusive moms.) Om gåvans värde överstiger gränsen blir hela gåvan skattepliktig för mottagaren. Dessutom blir det socialavgifter på hela beloppet.

Ingen av gåvorna får, för att vara skattefri, bestå av kontanter eller något som lätt kan omvandlas till pengar. Gåvorna får inte vara en ersättning för utfört arbete, eftersom gåvan då räknas som lön. Samtliga arbetstagare ska få motsvarande erbjudande.

Löneadministration – tips och råd från Björn Lundén - Ordförklaring för gåvor till anställda - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.