Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Löneadministration / Gåvor till anställda

Gåvor till anställda

LEI-koder för värdepappershandel

Gåvor till anställda är ett skatterättsligt begrepp. Normalt är gåvor till anställda skattepliktiga för den anställde och arbetsgivaravgiftsbelagda för arbetsgivaren.

Publicerad:
Tre typer av skattefria gåvor till anställda

Det finns tre typer av gåvor som är skattefria för den anställde, samtidigt som de är avdragsgilla och utan arbetsgivaravgifter för företaget. Det gäller

  • minnesgåvor värda upp till 15 000 kr
  • julgåvor värda upp till 500 kr
  • jubileumsgåvor värda upp till 1 500 kr (inklusive moms).

Om gåvans värde överstiger gränsen blir hela gåvan skattepliktig för mottagaren. Dessutom blir det socialavgifter på hela beloppet.

Gåvan får inte bestå av pengar

Ingen av gåvorna får, för att vara skattefri, bestå av kontanter eller något som lätt kan omvandlas till pengar. Gåvorna får inte vara en ersättning för utfört arbete, eftersom gåvan då räknas som lön. Samtliga arbetstagare ska få motsvarande erbjudande.