Kurser

Lön för mödan - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg5316_Image1

Förmåner – eKurs

Förmåner är en webbkurs som ger dig full koll på den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. Andra beskattas enligt ett förmånligt schablonvärde, medan vissa är helt skattefria

Läs mer »
Lön för mödan - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg13315_Image1

Lön I – eKurs

I denna webbkurs lär du dig de viktigaste momenten i ett företags eller en förenings löneadministration. Efter avslutad kurs bör du klara av de vanligast förekommande momenten i löneberäkningsarbetet

Läs mer »
Lön för mödan - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg13485_Image1

Personalnyheter 2020– eKurs

Under denna webbkurs blir du uppdaterad på de viktigaste nyheterna på personalområdet 2020. Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med personal- och löneadministration eller som har arbetsgivaransvar

Läs mer »
Lön för mödan - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg5320_Image1

Semester – eKurs

Under denna webbkurs får du en rejäl genomgång av de regler och beräkningar som ligger till grund för semesterhanteringen. Kursen bygger på semesterlagens bestämmelser men vi tittar även på kollektivavtalens vanligaste regler för bland annat semesterlön

Läs mer »
Lön för mödan - eKurser - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList3pg11555_Image1

Traktamente – eKurs

I den här webbkursen lär du dig hur skattereglerna för anställda och företagare i samband med tjänsteresor fungerar. Vi går bland annat igenom vilka krav som måste vara uppfyllda för att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut och med vilka belopp

Läs mer »