Böcker

Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5437_Image1

Anställningsavtal

Denna mall för anställningsavtal kan användas för samtliga anställningsformer. Mallen är juridiskt korrekt när GDPR införs 25 maj 2018. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett anställningsavtal och vilka uppgifter ...

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5438_Image1

Anställningsavtal, engelska

Här hittar du en mall för anställningsavtal på engelska, baserad på svensk arbetsrätt. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5439_Image1

Anställningsavtal, tyska

Här hittar du en mall för anställningsavtal på tyska, baserad på svensk arbetsrätt. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5440_Image1

Anställningsbetyg

Ett anställningsbetyg utfärdas under en pågående anställning medan ett tjänstgöringsbetyg utfärdas när den anställde slutar. Här kan du ladda hem en lättanvänd pdf-mall för anställningsbetyg

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5441_Image1

Anställningsintyg

Ett anställningsintyg ska utfärdas av arbetsgivare om den anställde vill det, t ex när anställningen avslutas eller om den anställde behöver intyget vid kontakter med myndigheter osv. Här kan du ladda hem en lättanvänd pdf-mall för anställningsintyg

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5447_Image1

Arbetsbeskrivning, anställd

I en arbetsbeskrivning, eller befattningsbeskrivning som den även kallas, beskrivs den anställdes ansvarsområden, arbetsuppgifter, arbetsmiljö, mm. Här är en praktisk mall för arbetsgivare som behöver upprätta arbetsbeskrivningar

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5498_Image1

Lönebesked

På lönebeskedet (lönespecifikationen) ser den anställde hur mycket han eller hon får i lön, när lönen betalas ut och hur den har beräknats. Den här mallen hjälper dig som arbetar med lönehantering att få med alla uppgifter som måste finnas i ett lönebesked

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5571_Image1

Lönesamtal

Den här mallen är ett bra stöd för dig som sätter löner och vill ha struktur på dina lönesamtal. Mallen fungerar som ett stöd och en checklista för seriösa lönesamtal

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5593_Image1

Mallpaket Personal

Med det här mall­paketet får du som arbetar med löne- och per­sonal­admini­stra­tion till ett lågt pris hjälp med att upp­rätta korrekta doku­ment på ett snabbt och smidigt sätt. Exempel­vis betyg och intyg, upp­säg­ning och av­sked­ande, rese­räk­ning, ledig­hets­an­sökan och ...

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5507_Image1

Provanställning upphör

En arbetsgivare som vill att en provanställning ska upphöra måste – senast vid prövotidens utgång – lämna ett besked om att provanställningen upphör. Den här mallen är utformad så att den fungerar både som underrättelse och som besked om att provanställningen upphör

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5511_Image1

Reseräkning

En anställd som haft ökade levnadskostnader i samband med en tjänsteresa lämnar normalt uppgifter om dessa kostnader på en reseräkning som han eller hon lämnar till arbetsgivaren vid slutet av löneperioden. Denna mall för reseräkning innehåller de uppgifter löneadministratöre...

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5549_Image1

Sjukersättning - besked

Den här mallen hjälper dig som är arbetsgivare att upprätta ett besked om att att anställningen upphör pga att den anställde får hel sjukersättning

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5508_Image1

Sjukfrånvaro, redovisning av

Den här mallen fungerar som ett underlag för att ta fram den tilläggsupplysning om sjukfrånvaro som ska lämnas i en not i årsredovisningen

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5522_Image1

Sjukförsäkran

När en anställd återgår till arbetet efter sjukdom ska han eller hon lämna en skriftlig försäkran om sjukdomens längd och i vilken omfattning arbetsförmågan har varit nedsatt pga sjukdomen. I den här mallen finns de uppgifter som krävs enligt sjuklönelagen

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5533_Image1

Tjänstgöringsbetyg

Den här mallen hjälper dig som är arbetsgivare att utforma det tjänstgöringsbetyg som du lämnar till en anställd som slutat. Ett tjänstgöringsbetyg skiljer sig från ett tjänstgöringsintyg genom att det innehåller ett värdeomdöme om den anställde

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5534_Image1

Tjänstgöringsintyg

Den här mallen hjälper dig som är arbetsgivare att utforma det tjänstgöringsintyg som du lämnar till en anställd som slutat. Ett tjänstgöringsintyg skiljer sig från ett tjänstgöringsbetyg genom att det inte innehåller något värdeomdöme om den anställde

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5537_Image1

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Mall för uppsägning på grund av arbetsbrist. Hjälper dig som är arbetsgivare att upprätta ett juridiskt korrekt uppsägningsbesked vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5539_Image1

Uppsägning på grund av personliga skäl

Den här mallen hjälper dig som är arbetsgivare att upprätta ett juridiskt korrekt uppsägningsbesked vid uppsägning på grund av personliga skäl

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5540_Image1

Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse

Den här mallen hjälper dig som är arbetsgivare att upprätta en juridiskt korrekt underrättelse när du överväger att säga upp en anställd på grund av personliga skäl

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5574_Image1

Utvecklingssamtal

Denna mall för utvecklingssamtal och den hjälptext som följer med är ett bra stöd för arbetsgivare och chefer som vill ha struktur på sina utvecklingssamtal

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5541_Image1

VD-avtal

Den här mallen bygger på de villkor som normalt finns i VD-avtal i mindre och medelstora företag. En VD omfattas normalt inte av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Därför kan ett vd-avtal skilja sig mycket från ett vanligt anställningsavtal, och gör så ofta

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5565_Image1

VD-avtal, engelska

Den här mallen bygger på de villkor som normalt finns i svenska VD-avtal i mindre och medelstora företag. En VD omfattas normalt inte av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Därför kan ett vd-avtal skilja sig mycket från ett vanligt anställningsavtal, och gör så ofta

Läs mer »
Lön för mödan - Mallar - ctl00_cph1_ArticleCustomPageList2pg5542_Image1

VD-instruktion

Den här mallen hjälper dig att upprätta den VD-instruktion som styrelsen i ett aktiebolag ska lämna till VD. Av instruktionen ska framgå vad som är VD:s respektive styrelsens ansvarsområde

Läs mer »