Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Mallar / Övrigt / Stora Mallpaketet
Stora mallpaketet

Stora Mallpaketet

– 136 dokumentmallar för 699 kr

Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller ett äkten­skaps­förord. Du sparar mycket tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till dina mallar. Mallarna finns även tillgängliga för nedladdning i 12 mån på Mina sidor efter köpet. Moms tillkommer. 

Betalkort eller faktura (ingen avgift)

 • Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageTrustIcons_trustIconsCplpg2560_trustImg
  Direkt åtkomst

  – du får tillgång till dina mallar direkt efter köpet

 • Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageTrustIcons_trustIconsCplpg2561_trustImg
  Kvalitetssäkrade

  – mallarna är framtagna av erfarna experter 

 • Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageTrustIcons_trustIconsCplpg2562_trustImg
  Hjälptexter ingår

  – tillsammans med mallen får du en hjälptext med anvisningar

 • Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageTrustIcons_trustIconsCplpg2563_trustImg
  30 dagar öppet köp

  – meddela om du inte är nöjd så återgår köpet 

Dessa mallar ingår i Stora mallpaketet

Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2569_ctl00
Familjejuridik

 • Anmälan om gemensam bostad
 • Arvskifte
 • Bodelning sambor
 • Bodelningsavtal – under bestående äktenskap
 • Bodelningsavtal – vid skilsmässa
 • Bodelningsförrättare makar, ansökan om
 • Bodelningsförrättare sambor, ansökan om
 • Giftorättsgods, medgivande
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2568_ctl00
Fastighet och bostadsrätt

 • Andrahandsuthyrning, bostadsrätt
 • Bostadsarrende
 • Fullmakt Fastighetsförsäljning
 • Gåvobrev, bostadsrätt
 • Gåvobrev, fastighet
 • Handpenningavtal, fastighet
 • Hyresavtal, lokal
 • Hyresavtal, lägenhet
 • Hyresavtal, villa
 • Jordbruksarrende
 • Köpebrev fastighet
 • Köpekontrakt, fastighet
 • Lägenhetsarrende
 • Servitutsavtal
 • Uppsägning av lokalhyresavtal för hyresgästen
 • Uppsägning lokalhyresavtal för hyresvärden
 • Överlåtelseavtal, bostadsrätt (köpeavtal)
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2570_ctl00
Lön och personal

 • Anställningsbetyg
 • Anställningsintyg
 • Arbetsbeskrivning, anställd
 • Avskedande, besked
 • Avskedande, underrättelse
 • Avtal om förmånsbil
 • Erinran till anställd (LAS-varning)
 • Kallelse information om arbetsbrist
 • Kvittningsmedgivande, förskottssemester
 • Ledighetsansökan
 • Lönebesked
 • Lönesamtal
 • Offertmall
 • Provanställning upphör
 • Representationsblankett
 • Reseräkning
 • Riskbedömning och handlingsplan
 • Sjukersättning - besked
 • Sjukfrånvaro, redovisning av
 • Sjukförsäkran
 • Socialavgiftsavtal
 • Tidrapport
 • Tidsbegränsad anställning upphör
 • Tjänstgöringsbetyg
 • Tjänstgöringsintyg
 • Turordningslista
 • Uppsägning från anställd
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Uppsägning på grund av personliga skäl
 • Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse
 • Utvecklingssamtal
 • Överenskommelse om att anställning upphör
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2571_ctl00
Bolag

 • Aktiebok
 • Aktiebrev
 • Aktieägaravtal
 • Aktieägartillskott
 • Direktpension, avtal
 • Bolagsordning
 • Borgensförbindelse
 • Byte från enskild firma till aktiebolag, mall
 • Extra bolagsstämmoprotokoll
 • Fullmakt (enkel)
 • Företagsöverlåtelse – aktier
 • Företagsöverlåtelse - rörelse
 • Gåvobrev, aktier
 • Handelsbolagsavtal
 • Kallelse till extra bolagsstämma
 • Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
 • Kassaflödesanalys
 • Kontrollbalansräkning
 • Likviditetsbudget
 • Optionsavtal, aktier i privat aktiebolag
 • Resultatbudget
 • Sekretessavtal
 • Styrelsens arbetsordning, aktiebolag
 • Styrelsens förslag till vinstutdelning
 • VD-avtal
 • VD-avtal, engelska
 • Årsstämmoprotokoll (bolagsstämmoprotokoll)
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2572_ctl00
GDPR

 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Personuppgiftspolicy, extern
 • Personuppgiftspolicy, intern
 • Samtycke till personuppgiftsbehandling
 • Underbiträdesavtal
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2573_ctl00
Köp och försäljning

 • Avbetalningsköp mellan näringsidkare
 • Betalningspåminnelse
 • Fakturamall – momsfri
 • Faktura – omvänd byggmoms
 • Faktura hushållstjänster
 • Faktura, engelska – Invoice
 • Fakturamall
 • Faktura ROT-arbete
 • Följesedel
 • Generalfullmakt
 • Generalfullmakt, engelska
 • Hyresavtal, lös egendom
 • Inkassokrav
 • Kassarapport
 • Konsultavtal
 • Konsultavtal, engelska
 • Kreditfaktura
 • Köpeavtal, lös egendom
 • Offertförfrågan
 • Orderbekräftelse
 • Proformafaktura
 • Reklamationsblankett
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster, engelska
 • Uppdragsavtal hushållstjänster
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2574_ctl00
Övrigt

 • Förteckning över anläggningstillgångar
 • Gåvobrev, lös egendom
 • Innehavareskuldebrev
 • Körjournal
 • Momsberäkning måltidsrepresentation
 • Orderskuldebrev
 • Samarbetsavtal
 • Skuldebrev (enkelt)
 • Sponsoravtal
 • Uppdragsavtal ROT-arbeten
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpf7_allItemsIcon
Alla mallar, A - Ö

 • Aktiebok
 • Aktiebrev
 • Aktieägaravtal
 • Aktieägartillskott
 • Andrahandsuthyrning, bostadsrätt
 • Anmälan om gemensam bostad
 • Anställningsbetyg
 • Anställningsintyg
 • Arbetsbeskrivning, anställd
 • Arvskifte
 • Avbetalningsköp mellan näringsidkare
 • Avskedande, besked
 • Avskedande, underrättelse
 • Direktpension, avtal
 • Avtal om förmånsbil
 • Betalningspåminnelse
 • Bodelning sambor
 • Bodelningsavtal – under bestående äktenskap
 • Bodelningsavtal – vid skilsmässa
 • Bodelningsförrättare makar, ansökan om
 • Bodelningsförrättare sambor, ansökan om
 • Bolagsordning
 • Borgensförbindelse
 • Bostadsarrende
 • Byte från enskild firma till aktiebolag, mall
 • Erinran till anställd (LAS-varning)
 • Extra bolagsstämmoprotokoll
 • Fakturamall – momsfri
 • Faktura – omvänd byggmoms
 • Faktura hushållstjänster
 • Faktura, engelska – Invoice
 • Fakturamall
 • Faktura ROT-arbete
 • Fullmakt (enkel)
 • Fullmakt Fastighetsförsäljning
 • Följesedel
 • Företagsöverlåtelse – aktier
 • Företagsöverlåtelse - rörelse
 • Förteckning över anläggningstillgångar
 • Generalfullmakt
 • Generalfullmakt, engelska
 • Giftorättsgods, medgivande
 • Gåvobrev, aktier
 • Gåvobrev, bostadsrätt
 • Gåvobrev, fastighet
 • Gåvobrev, lös egendom
 • Handelsbolagsavtal
 • Handpenningavtal, fastighet
 • Hyresavtal, lokal
 • Hyresavtal, lägenhet
 • Hyresavtal, lös egendom
 • Hyresavtal, villa
 • Hyresavtal, villa
 • Inkassokrav
 • Innehavareskuldebrev
 • Jordbruksarrende
 • Kallelse information om arbetsbrist
 • Kallelse till extra bolagsstämma
 • Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
 • Kassaflödesanalys
 • Kassarapport
 • Kommissionsavtal
 • Konsultavtal
 • Konsultavtal, engelska
 • Konsultavtal, engelska
 • Kontrollbalansräkning
 • Kreditfaktura
 • Kvittningsmedgivande, förskottssemester
 • Köpeavtal, lös egendom
 • Köpebrev fastighet
 • Köpekontrakt, fastighet
 • Körjournal
 • Ledighetsansökan
 • Likviditetsbudget
 • Lägenhetsarrende
 • Lönebesked
 • Lönesamtal
 • Momsberäkning måltidsrepresentation
 • Offertförfrågan
 • Offertmall
 • Optionsavtal, aktier i privat aktiebolag
 • Orderbekräftelse
 • Orderskuldebrev
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Personuppgiftspolicy, extern
 • Personuppgiftspolicy, intern
 • Proformafaktura
 • Provanställning upphör
 • Reklamationsblankett
 • Representationsblankett
 • Reseräkning
 • Resultatbudget
 • Riskbedömning och handlingsplan
 • Samarbetsavtal
 • Samboavtal
 • Samtycke till personuppgiftsbehandling
 • Sekretessavtal
 • Servitutsavtal
 • Sjukersättning - besked
 • Sjukfrånvaro, redovisning av
 • Sjukförsäkran
 • Skuldebrev (enkelt)
 • Socialavgiftsavtal
 • Sponsoravtal
 • Styrelsens arbetsordning, aktiebolag
 • Styrelsens förslag till vinstutdelning
 • Testamente
 • Tidrapport
 • Tidsbegränsad anställning upphör
 • Tjänstgöringsbetyg
 • Tjänstgöringsintyg
 • Turordningslista
 • Underbiträdesavtal
 • Underrättelse till Panthavare
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster, engelska
 • Uppdragsavtal hushållstjänster
 • Uppdragsavtal ROT-arbeten
 • Uppsägning av lokalhyresavtal för hyresgästen
 • Uppsägning från anställd
 • Uppsägning lokalhyresavtal för hyresvärden
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Uppsägning på grund av personliga skäl
 • Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse
 • Utvecklingssamtal
 • VD-avtal
 • VD-avtal, engelska
 • Årsstämmoprotokoll (bolagsstämmoprotokoll)
 • Äktenskapsförord
 • Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan
 • Överenskommelse om att anställning upphör
 • Överlåtelseavtal, bostadsrätt (köpeavtal)
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_howTo_sahargorduimage

Så här gör du:

 1. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till dina mallar via ”Tack för din order”-sidan och via din orderbekräftelse. Du hittar även dina mallar under Mina sidor där de finns tillgängliga i 12 månader från köpet. 
 2. Du laddar ner en mall, fyller i på skärmen och skriver ut det färdiga dokumentet på papper eller som pdf om du föredrar det.
 3. Mallar som du laddat ner har du tillgång till i evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till 12 månader.

  Observera att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) och att filerna därför är zippade. Saknar du zip-program kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

Vill du ha hjälp att välja rätt?

Ring oss på 0650-54 14 00 eller fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!