äktenskapsförord mall

Äktenskapsförord

– lättanvänd mall för äktenskapsförord med anvisningar

Denna mall hjälper dig att utforma ett juridisk korrekt äktenskapsförord. Genom ett äktenskapsförord kan makar och blivande makar komma överens om att samtliga eller vissa tillgångar hos den ena eller båda makarna ska vara enskild egendom.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Mall för äktenskapsförord

  Denna mall för äktenskapsförord hjälper makar och blivande makar att utforma ett juridisk korrekt äktenskapsförord.

  Genom ett äktenskapsförord kan makar och blivande makar komma överens om att samtliga eller vissa tillgångar hos den ena eller båda makarna ska vara enskild egendom. Vid en bodelning behåller vardera maken (eller dennes efterlevande) sin enskilda egendom. Äktenskapsförordet är alltså ett sätt att sätta giftorätten ur spel.

  Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, äktenskapsregistret.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett äktenskapsförordoch vilka uppgifter det ska innehålla. 

  Lite mer om äktenskapsförord

  Utgångspunkten i ett äktenskap är att vardera maken äger sina tillgångar och ansvarar för sina skulder. Det är  först vid en bodelning i samband med skilsmässa eller dödsfall som man i princip lägger ihop bådas tillgångar,  drar av bådas skulder och delar på det som blir över. Detta kallas giftorätt.   

  För att sätta giftorätten ur spel, kan makarna upprätta ett äktenskapsförord. Genom äktenskapsförordet kan makarna komma överens om att samtliga eller vissa tillgångar hos den ena eller båda makarna ska vara enskild  egendom. Vid en bodelning behåller vardera maken (eller dennes efterlevande) sin enskilda egendom.Enskild egendom kan också uppkomma genom ett förordnande i ett testamente eller gåvobrev.    

  Om makarna vill att enskild egendom enligt äktenskapsförord ska förvandlas till giftorättsgods, görs detta också  genom ett (nytt) äktenskapsförord. Enskild egendom enligt testamente kan bara omvandlas till giftorättsgods  om testator skrivit in den möjligheten i testamentet. Annars går det inte. Vid gåva gäller samma sak. Möjligheten finns också att givaren i ett särskilt dokument tillåter gåvotagaren att omvandla gåvan till giftorättsgods. Detta dokument ska bifogas som bilaga i det nya äktenskapsförordet.

  För att upphäva bestämmelserna i ett äktenskapsförord upprättar du ett nytt äktenskapsförord som du  registrerar hos Skatteverket. I det nya äktenskapsförordet bör du skriva in att detta ersätter det tidigare äktenskapsförordet.  

  äktenskapsförord mall

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »