Aktieagaravtal - mall

Aktieägaravtal

– lättanvänd mall för aktieägaravtal (kompanjonavtal)

Ett aktieägaravtal är en form av kompanjonavtal som gäller mellan de aktieägare som ingår avtalet. Som delägare i ett aktiebolag bör du se till att ni har ett avtal som reglerar de viktigaste frågorna, t ex vad som ska hända vid sjukdom, osämja eller dödsfall. Med hjälp av den här mallen är det enkelt att få till ett sådant avtal.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Ett aktieägaravtal är en form av kompanjonavtal. Aktieägaravtal gäller endast mellan de aktieägare som ingår avtalet. Den mall du kan ladda hem här är en redigerbar rtf-fil som du kan utgå från när du skriver ett aktieägaravtal.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett aktieägaravtal och vilka uppgifter det ska innehålla.

  När man är flera delägare i ett aktiebolag räcker normalt inte aktiebolagslagens och bolagsordningens regler till för att lösa de situationer som kan uppstå, t ex vid dödsfall, sjukdom och delägares konkurs. Delägarna kan då teckna ett kompanjonavtal (aktieägaravtal) med varandra, där de reglerar vad som ska gälla.

  Aktieägaravtal eller bolagsordning?

  Aktieägarna kan skapa sina regler antingen genom att ta in dem i bolagsordningen eller genom att upprätta ett aktieägaravtal.

  Följande skäl talar för ett aktieägaravtal: – bolagsordningen är offentlig (kanske vill man inte skylta med vissa villkor) – vissa saker går inte att ha med i en bolagsordning, t ex röstbindningsklausuler och bestämmelser om kompanjonförsäkring – alla aktieägare behöver inte vara med i ett aktieägaravtal – en ändring av bolagsordningen kräver minst 2/3 majoritet.

  Följande skäl talar mot ett aktieägaravtal: – det finns en risk för dubbelreglering (och därmed tvister) – bundenheten begränsas till avtalsparterna (dvs omfattar inte samtliga delägare) – otympligt om det finns många aktieägare.

  Avtalspunkter

  Varje aktieägaravtal unikt och olika avtal innehåller därför olika klausuler. Men det finns ett antal frågor som bör tas upp i de flesta aktieägaravtal, nämligen:

  • avtalsparter
  • förvaltning
  • inkomstfördelning 
  • bodelning 
  • dödsfall 
  • aktieägares konkurs
  • kompanjonförsäkring
  • tvistlösning
  • övriga avtalsbestämmelser.


  Aktieägaravtal mall

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »