Mall

Avskedande, besked

– mall för avskedande av en anställd

I denna mall finns den information till den anställde som lagen kräver av ett besked om avskedande. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver reglerna kring ett avskedande.   

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  I beskedet om avskedande ska arbetsgivaren bland annat beskriva hur den anställde ska bära sig åt om han vill få avskedet ogiltigförklarat i domstol eller begära skadestånd. Denna information – liksom övriga uppgifter som krävs för ett giltigt besked om avsked – finns med i denna mall för avskedande.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av beskedet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  En arbetsgivares rätt att avskeda en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivare får bara avskeda någon som grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget.

  Vid avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Detta gäller både vid tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar.

  Avskedandet ska vara skriftligt och lämnas till den anställde personligen. 

  Innan arbetsgivaren avskedar en anställd ska arbetsgivaren underrätta den anställde om att han avser att avskeda denne. Det finns inga formkrav på en underrättelse om avskedande men den bör göras skriftligt då det är du som arbetsgivare som måste kunna bevisa att du underrättat den anställde. Du ska lämna underrättelsen minst en vecka före avskedandet. Här hittar du en mall för underrättelsen.

  Mall

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »