Mall

Bolagsordning mall

– mall för bolagsordning i aktiebolag

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning där de grundläggande reglerna för bolaget beskrivs. Här kan du beställa en mall i form av ett redigerbart exempel på en standardbolagsordning. Mallen finns i två varianter beroende på om bolaget ska ha revision eller inte.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. Där beskrivs de grundläggande reglerna för bolaget. För att få bolaget registrerat måste Bolagsverket godkänna bolagsordningen.

  Här kan du ladda hem ett redigerbart exempel på en standardbolagsordning. Mallen finns i två varianter beroende på om bolaget har revision eller inte.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av en bolagsordning och vilka uppgifter den ska innehålla.

  Lite om bolagsordning

  Bolagsordningen måste innehålla vissa uppgifter:

  • Bolagets firma.

  • Den kommun i Sverige där bolagets styrelse har sitt säte.

  • Vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva.

  • Aktiekapitalet (eller minimi- och maximikapital).

  • Aktiernas nominella belopp.

  • Antalet (eller lägsta och högsta antalet) ledamöter och suppleanter (om sådana ska finnas) i styrelsen samt mandattiden för dessa uppdrag.

  • Antalet (eller lägsta och högsta antalet) revisorer i bolaget eller om bolaget inte ska ha revision.

  • Sättet för sammankallande av bolagsstämma.

  • Vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie bolagsstämma.

  • Uppgift om bolagets räkenskapsår.

  • Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska detta anges i bolagsordningen. I så fall ska det i bolagsordningen också anges att aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp ska vara bestämda i euro.

  Det finns inget som hindrar att andra bestämmelser tas in, bara de inte strider mot aktiebolagslagen.

  Mall

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »