overlatelseavtal bostadsrätt mall

Köpekontrakt bostadsrätt (överlåtelseavtal)

– mall för dig som ska sälja din bostadsrätt

Den här mallen hjälper dig att upprätta ett juridiskt hållbart köpekontrakt (eller överlåtelseavtal, som är den korrekta benämningen) för bostadsrätt. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid försäljning av en bostadsrätt. Det korrekta namnet för dokumentet är överlåtelseavtal bostadsrätt. 

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Om mallen köpekontrakt (överlåtelseavtal) bostadsrätt

  Den här mallen hjälper dig som säljer din bostadsrätt att upprätta ett juridiskt korrekt överlåtelseavtal (köpekontrakt).

  För att ett avtal om överlåtelse (köp) av en bostadsrätt ska vara giltigt måste avtalet upprättas skriftligt.

  Denna mall för överlåtelseavtal innehåller alla de uppgifter som krävs för ett giltigt överlåtelseavtal.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  I mallen finns utrymme för upp till två köpare och två säljare. 

  Lite mer om köpekontrakt (överlåtelseavtal) bostadsrätt

  I dagligt tal säger man att någon köpt eller sålt en bostadsrätt men detta är inte helt korrekt. Egentligen handlar det om att säljaren till köparen överlåter sin andel i bostadsrättsföreningen (bostadsrätten) och nyttjanderätten till den lägenhet som hör till bostadsrätten.

  Avtalet fullföljs när köparen blir medlem i föreningen

  Överlåtelseavtalet börjar gälla när det skrivits i giltig form och fullföljs när köparen blir medlem i föreningen. Ansvaret för lägenheten går då över på köparen. En bestyrkt kopia av avtalet ska läggas till föreningens lägenhetsförteckning.

  Kan inte registreras

  En bostadsrättslägenhet räknas som lös egendom, dvs den är ingen fastighet och kan därför inte registreras hos Lantmäteriet. Det går alltså inte att söka lagfart för en bostadsrättslägenhet.

  Uppgifter i överlåtelseavtalet

  För att överlåtelseavtalet ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen. Ett muntligt köpekontrakt duger alltså inte. Avtalet ska undertecknas av köparen och säljaren. Är det flera köpare och/eller säljare ska samtliga skriva under avtalet. Om bostadsrätten är gemensam bostad ska make/sambo/registrerad partner samtycka till försäljningen genom att skriva under avtalet. 

  Andra uppgifter som måste finnas med i överlåtelseavtalet är köpeskillingen samt vilken lägenhet avtalet avser. Avtalet ska dateras.

  Fel i överlåtelseavtalet

  Om överlåtelseavtalet inte uppfyller formkraven blir det ogiltigt. Då går överlåtelsen åter, dvs bostadsrätten går tillbaka till säljaren och köpeskillingen ska återbetalas. Säljaren får tillbaka besittningsrätten. Överlåtelsen blir dock ändå gällande trots eventuella formfel om inte någon väcker talan om avtalets ogiltighet inom två år från överlåtelsen.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »