fakturamall

Fakturamall

– fakturamall för varu- och tjänsteförsäljning

Vid försäljning på kredit upprättar säljaren en kundfaktura. Bokföringslagen och momslagen ställer båda krav på innehållet i en faktura. Denna fakturamall innehåller alla de uppgifter som krävs för en korrekt faktura.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Fakturamall för varor och tjänster

  Vid försäljning på kredit upprättar säljaren en försäljningsfaktura. Bokföringslagen och momslagen ställer båda krav på innehållet i en faktura. Denna fakturamall innehåller alla de uppgifter som krävs för en korrekt faktura.

  Fakturamallen är i excelformat och är därför redigerbar. Du har även möjlighet att infoga företagets logga på fakturan.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av en faktura och vilka uppgifter den ska innehålla.

  Fakturans innehåll

  En faktura ska innehålla följande uppgifter:

  • Datum då fakturan är utställd (fakturadatum)
  • Fakturanummer
  • Säljarens och köparens namn och adress
  • Säljarens momsregistreringsnummer
  • Köparens momsregistreringsnummer i vissa fall (t ex vid unionsinterna förvärv)
  • Transaktionens art och omfattning
  • Datum då leverans eller tillhandahållande skett eller a conto-­betal­ning gjorts om det är annat än fakturadatum
  • Specifikation, dvs vad fakturan omfattar
  • Pris
  • Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag
  • Tillämpad momssats
  • Momsbelopp
  • Vid befrielse från moms – hänvisning till relevant bestämmelse
  • När köparen är momsskyldig – uppgiften omvänd betalnings­skyldighet
  • Särskilda uppgifter vid leverens av ett nytt transportmedel
  • En uppgift om att reglerna för begagnade varor, resebyråverk­samhet, konstverk eller samlarföremål och antikviteter har tillämpats.


  Dessutom bör fakturan innehålla följande uppgifter:

  • Betalningsvillkor samt villkor om dröjsmålsränta
  • Säljarens plus- och bankgironummer
  • Uppgift om säljaren har godkännande för F-skatt
  • Vilken typ av faktura det är fråga om, exempelvis delfaktura, ränte­faktura eller kreditfaktura
  • Avsändarens och mottagarens referenser
  • Hänvisning till eventuella beställningar och offerter
  • Leveransvillkor


  I aktiebolag är följande uppgifter obligatoriska:

  • I vilken kommun bolaget har sitt säte
  • Bolagets organisationsnummer
  • Bolagets exakta officiella firmanamn.

  Fakturan måste innehålla en uppgift om att dokumentet är en ­faktura. Detta för att mottagaren ska kunna skilja fakturan från exempelvis en följesedel, en betal­ningspåminnelse eller ett erbjud­ande om förnyelse av en prenumeration eller liknande. Vanligen står ordet faktura med versaler (FAKTURA) högst uppe till höger på dokumentet.

  För Skatteverkets kontroller är det viktigt att man klart kan se vad som levererats. Därför måste det finnas en ordentlig specifikation i klartext på fakturan som talar om vilka varor eller tjänster som avses. Detta har givetvis också betydelse för att mottagaren ska kunna attestera fakturan.

  Fakturan ska vara försedd med fakturanummer. De flesta faktu­rerings­program ger fakturorna ett fakturanummer automatiskt.
  Om du tycker det känns dumt att skylta med att du just har startat företaget kan du hoppa över de första numren och exempelvis börja med nummer 8175. Ju färre siffror du använder i ditt fakturanummer, desto mindre är risken att din kund registrerar fakturanumret fel. 

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »