foretagsoverlatelse-aktier-mall.png

Företagöverlåtelse rörelse, mall

– mall för inkråmsaffär

Den här mallen hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av en rörelse (inkråmsaffär). Ska du sälja aktierna eller andelarna i företaget väljer du mallen Företagsöverlåtelse – aktier.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Det finns två sätt att överlåta en näringsverksamhet. Det ena innebär att man säljer företagets tillgångar. Detta kallas inkråmsaffär (avtal om försäljning av rörelse). Det andra sättet innebär att man säljer aktier (aktiebolag) eller andelar (handelsbolag) i företaget (avtal om aktie-/andelsöverlåtelse). Den här mallen hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av en rörelse (inkråmsaffär).

  Mallen finns i två varianter – en förenklad variant med ett fåtal uppgifter och en utförlig variant för mer komplexa överlåtelser.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett överlåtelseavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om företagsöverlåtelse rörelse (inkråmsaffär)

  Vid en inkråmsaffär säljer du själva rörelsen i ett företag, t ex materiella tillgångar (maskiner, kontorsmöbler, varulager), immateriella rättigheter (varumärken, patent mm) och andra rättigheter (olika typer av avtal).
  Det du säljer är alltså själva innanmätet (inkråmet) av ett företag. Skalet, bland annat firman och organisationsnumret, lämnas kvar.

  Vid en inkråmsaffär måste företagets avtalsparter godkänna att köparen går in som avtalspart. Gör de inte det stannar skyldigheterna enligt avtalet kvar på säljaren. Detta kan innebära stora problem för både köparen och säljaren. Ett tips är därför att se till att få sådana samtycken innan köpet genomförs.

  Vid en inkråmsaffär måste det säljande företaget följa reglerna om förhandlingsoch informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen (MBL). Alla anställningsavtal övergår automatiskt till köparen när en rörelse köps. Både säljaren och köparen ansvarar solidariskt för de anspråk (löner, semesterersättning mm) som uppkommit före köpet.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »