foretagsoverlatelse-aktier-mall.png

Företagsöverlåtelse – aktier, mall

– mall för aktieöverlåtelse

Den här mallen hjälper dig att upprätta ett avtal om en aktieöverlåtelse när du ska sälja ett aktiebolag. Ska du sälja enbart inkråmet (tillgångarna) väljer du mallen Företagsöverlåtelse – rörelse.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Det finns två sätt att överlåta en näringsverksamhet. Det ena innebär att man säljer företagets tillgångar. Detta kallas inkråmsaffär (avtal om försäljning av rörelse). Det andra sättet innebär att man säljer aktier (aktiebolag) i bolaget (avtal om aktieöverlåtelse). Den här mallen är utformad som ett redigerbart exempel som hjälper dig att upprätta ett avtal om en aktieöverlåtelse.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett överlåtelseavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om företagsöverlåtelse aktier

  Vid en överlåtelse av aktier i ett börsbolag får säljaren det pris per aktie som framgår av börskursen för aktien på kontraktsdagen. Det är enkelt.
  Det är en helt annan sak att sälja aktier i ett privat aktiebolag. Sådana aktier har inget noterat värde. Därför måste parterna avtala om priset och andra köpevillkor.

  Om du överlåter samtliga aktier i ett företag övertar köparen hela rörelsen med tillgångar, skulder, personal, ingångna avtal mm och fortsätter att bedriva verksamheten i företaget med samma företagsnamn och organisationsnummer.

  Vid en aktieöverlåtelse förändras inte företaget. Alla tidigare avtal, rättigheter och skyldigheter gäller som de gjorde före köpet. I köpet ingår därför också all personal. Deras anställningsavtal
  gäller med företaget och företaget drivs ju vidare, om än med en ny ägare.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »