framtidsfullmakt mall / blankett

Framtidsfullmakt

– mall för framtidsfullmakt med anvisningar

En framtidsfullmakt innebär att du när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan. Den här mallen hjälper dig att utforma en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. 

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Om mallen Framtidsfullmakt

  Den här mallen / blanketten hjälper dig att utforma en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Du får även en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av fullmakten och vilka uppgifter den ska innehålla.
  Mallen finns i fyra versioner med plats för upp till fyra fullmaktshavare, då vi märkt att många inte vill välja ut ett av sina barn som fullmaktshavare och på så vis få övriga barn att känna sig förfördelade.

  Allmänt om framtidsfullmakt

  Framtidsfullmakt är en form av ställföreträdarskap för vuxna, vid sidan av god man och förvaltarskap.

  En framtidsfullmakt ges till någon som kan sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv är förmögen att göra det till följd av sjukdom, psykisk störning eller liknande. 

  Framtidsfullmakten innebär att du (när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk) utser en person som ska fatta beslut för din räkning när du själv inte längre är förmögen till det. Framtidsfullmakten påminner alltså om en vanlig fullmakt men ikraftträdandet ligger framåt i tiden vid en på förhand obestämd tidpunkt.

  Skriftlig och bevittnad

  Framtidsfullmakten måste upprättas skriftligen och ska undertecknas av fullmaktsgivaren. Den ska dessutom bevittnas av två personer som ska vara samtidigt närvarande när fullmaktsgivaren undertecknar fullmakten eller intygar sin underskrift.

  Vittnena måste vara behöriga, dvs de får inte vara exempelvis underåriga eller psykiskt störda, och får inte vara anhöriga till fullmaktsgivaren.  

  Vilka kan utses till fullmaktshavare?  

  Till fullmaktshavare kan i princip vem som helst utses, även en familjemedlem. Det finns inget som hindrar att fullmaktsgivaren utser flera personer, till exempel en fullmaktshavare för ekonomiska frågor och en annan för juridiska frågor och en tredje för frågor som handlar om personliga angelägenheter.  

  När börjar fullmakten att gälla?  

  Framtidsfullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren inte längre själv kan fatta egna beslut. Det är fullmaktshavaren som bedömer när detta inträffar.

  Fullmaktsgivaren kan villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av hans eller hennes hälsotillstånd. Även fullmaktshavaren kan begära att få frågan prövad av domstol.

  När upphör den att gälla?

  Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren. Framtidsfullmakten upphör att gälla om fullmaktsgivaren får en god man eller förvaltare.

  Kontroll

  Fullmaktshavaren har en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren. Fullmaktsgivaren kan i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet och som har rätt att begära en redovisning av uppdraget.

  Om ingen särskild granskare har utsetts så har fullmaktsgivarens make, sambo eller närmaste släktingar rätt att begära en redovisning av uppdraget.

  Överförmyndaren har också en sådan rätt och kan även besluta om att framtidsfullmakten ska upphöra helt eller delvis om fullmaktshavaren missbrukar den.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »