Enkel fullmakt mall

Enkel fullmakt, mall

– mall för fullmakt med anvisningar

En fullmakt innebär att någon ges en behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för någon annans räkning. En enkel fullmakt är begränsad och avser endast vissa åtgärder (som framgår av fullmakten). Den mall du kan ladda hem här är utformad så att den kan användas både av företag och av privatpersoner.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  En fullmakt innebär att någon ges en behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för någon annans räkning. En enkel fullmakt är begränsad och avser endast vissa åtgärder (som framgår av fullmakten). En obegränsad fullmakt kallas generalfullmakt.

  Ska fullmakten avse en fastighetsöverlåtelse använder du denna mall och skriver in beteckningen på den fastighet som avses.

  Den mall du kan ladda hem här är utformad så att den kan användas både av företag och av privatpersoner. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av fullmakten och vilka uppgifter den ska innehålla.

  Lite om fullmakter

  En enkel fullmakt kan avse i princip vad som helst. Den kan vara begränsad (inskränkt) och avse en enda åtgärd, t ex att ta ut 200 kr från huvudmannens bankkonto. En fullmakt kan även vara obegränsad och därmed avse alla åtgärder som huvudmannen själv får göra. En obegränsad fullmakt brukar kallas general­fullmakt. 

  Två centrala begrepp inom fullmaktsrätten är behörighet och befogen­het. Behörigheten för en fullmaktshavare följer av själva fullmakten, dvs vad som står i denna. Befogenhet är vad fullmaktshavaren verkligen får göra enligt de instruktioner som lämnats av huvudmannen. Även om en fullmaktshavare är behörig att genomföra en viss åtgärd är det inte säkert att han har befogenhet att genomföra den, om huvudmannen givit honom särskilda ­instruk­tioner som inskränker vad han får göra.

  Exempel
  Terese får av Stina en skriftlig fullmakt att köpa en personbil för Stinas räkning. I fullmakten står det att Terese för Stinas räkning får köpa en personbil. Stina ­säger till Tersese att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr.

  Terese har alltså behörighet att köpa vilken personbil som helst till vilket pris som helst eftersom någon beloppsbegränsning inte skrivits in i fullmakten. Terese har däremot bara befogenhet att köpa en bil för 50 000 kr.

  Om fullmaktshavaren över­skrider sin befogenhet blir huvudmannen bunden om säljaren var i god tro, dvs om säljaren trodde att fullmakts­havaren hade rätt att ingå avtalet.

  Hade Stina (i exemplet ovan) i fullmakten skrivit att Terese var behörig att köpa en bil för högst 50 000, hade hon inte blivit bunden av köpet. Terese hade i detta fall överskridit både sin befogenhet och sin behörighet.

  Om en fullmakt lämnats munt­ligen blir huvudmannen inte bunden av något avtal som full­maktshavaren ingått om han överskridit sin ­be­fogenhet oavsett om avtalsparten var i god tro eller inte.

  Om en företrädare gör upp något i huvudmannens namn utan att vara behörig att göra det, är huvudmannen som huvudregel inte bunden av uppgörelsen. Huvudmannen kan däremot uttryckligen godkänna upp­görelsen i efterhand och då blir resultatet samma som om före­trädaren handlat med fullmakt. Detta kallas ratihabition, eller att huvudmannen ratihaberar uppgörelsen.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »