gavobrev-fastighet-mall.png

Gåvobrev fastighet, mall

– lättanvänd mall för gåvobrev fastighet som även fungerar mellan makar

För att en gåva av en fastighet ska vara giltig måste ett skriftligt gåvobrev upprättas. I gåvobrevet anger du de villkor som ska gälla för gåvan. Här är en lämplig mall för gåvobrev, fastighet. Fungerar även för gåva av fastighet mellan makar. 

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Det här är en lättanvänd mall för det gåvobrev som ska upprättas i samband med gåva av fastighet. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Just nu är det många gifta som vill skänka en del av fastigheten till sin make/maka. Även för detta ändamål fungerar mallen.

  För att en gåva av en fastighet ska vara giltig måste ett skriftligt gåvo­brev upprättas. Följande uppgifter ska finnas med i gåvobrevet:

  • Fastighetens officiella beteckning, dvs registerbeteckningen (t ex Forsa-Hamre 1:14). 
  • Tillträdesdag (har betydelse för gåvotagaren när denne ska söka lagfart).
  • Om gåvan ska delas mellan flera gåvotagare ska vars och ens andel framgå av avtalet (även om det är en hälftendelning mellan två gåvotagare). Andelen får inte uttryckas i procent. Skriv t ex 1/2 eller 1/3 eller 5/36.
  • Givarens/givarnas samt gåvotagarens/gåvotagarnas ­underskrifter.
  • Givarens/givarnas namnteckning bevittnad av två personer.


  Om givaren är gift och fastigheten är giftorättsgods, måste maken sam­tycka till gåvan. Även om fastigheten är enskild egendom fordras medgivande från den andre maken om fastigheten är makarnas gemensamma bostad och den är enskild egendom på grund av äktenskapsförord. Samtycket måste göras skriftligen, lämpligen direkt i gåvobrevet.

  Alla överlåtelser av fastigheter ska registreras genom ansökan om lagfart, som lämnas till Lantmäteriet. Till ansökan ska du bifoga gåvobrevet i original och en bestyrkt kopia.

  Vid gåva av fastighet mellan makar måste överlåtelsen registreras vid Skatteverket, Äktenskapsregistret, innan lagfart kan beviljas.Till Skatteverket skickar du gåvobrevet i original (inga kopior behövs).
  Vid gåva av fastighet mellan makar blir det alltså fråga om två registreringar.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »