hyresavtal-lagenhet-mall.png

Hyresavtal, lägenhet

– mall för hyreskontrakt lägenhet (förstahandsuthyrning)

Denna dokumentmall använder du vid uthyrning av en lägenhet i första hand. Mallen innehåller alla de uppgifter som krävs i ett hyresavtal.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Denna dokumentmall använder du vid uthyrning av en lägenhet (lägenhetskontrakt) i första hand. Mallen innehåller alla de uppgifter som krävs i ett hyresavtal.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av avtalet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om lägenhetskontrakt

  Det finns inget krav på att hyresavtalet ska vara skriftligt. Även ett muntligt avtal gäller. Om hyresgästen eller hyresvärden begär det ska dock skriftlig form användas.

  I hyreslagen finns flera bestämmelser som skyddar hyresgästen. Bostadshyresgäster har exempelvis ett starkt besittningsskydd. Med det menas att de har rätt till förlängning av hyresavtalet mot hyresvärdens vilja (så kallat besittningsskydd), dvs trots att hyresavtalethar gått ut eller att hyresvärden har sagt upp hyresavtalet. 

  Med lägenhet menas hus eller del av hus, dvs det omfattar exempelvis
  enfamiljsvillor, lägenheter i hyreshus, möblerade rum eller delar av dessa. Bestämmelserna är alltså i stort sett de samma oavsett vad för slags bostad som hyrs ut.

  Vid en tvist kan såväl hyresvärd som hyresgäst vända sig till hyresnämnden för att få hjälp. Hyresnämnden är en statlig myndighet som beslutar i tvister på bostadsrätts- och hyresområdet.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »