hyresavtal-lokal-mall.png

Hyresavtal, lokal

– mall för lokalhyresavtal

Denna redigerbara mall för lokalhyresavtal är mycket utförlig och reglerar det mesta som kan bli aktuellt vid ett avtal om lokalhyra.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Ett lokalhyresavtal behöver normalt inte vara skriftligt. Muntliga avtal är lika bindande men det är av bevisskäl naturligtvis bäst med skriftliga. Denna mall i RTF-format är mycket utförlig och reglerar det mesta som kan bli aktuellt vid ett avtal om lokalhyra.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av avtalet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet om innehållet i ett lokalhyresavtal

  Alla frågor behöver inte behandlas i avtalet eftersom hyreslagen är mycket utförlig och många av reglerna är tvingande till förmån för hyresgästen. Man bör dock ha som utgångspunkt att avtalet ska fungera som handlingsregler för parterna. Därför kan det vara motiverat att ta upp frågor i avtalet även om de är lagreglerade.

  Ett lokalhyresavtal bör innehålla följande:
  Rubrik
  a) Ingress
  b) Bakgrund

  Avtalsparter (hyresvärd och hyresgäst)

  Lokalen och ändamålet
  a) Specifikation av lokalen
  b) Ändamålet med uthyrningen

  Villkor för avtalets giltighet

  Hyrestid och uppsägningstid

  Hyran
  a) Hyresbeloppet
  b) Ändring av hyran
  c) Tillägg till hyran för kostnader, skatter mm
  d) Betalningar
  e) Dröjsmålsränta
  f) Säkerhet för hyran

  Lokalens skick mm
  a) Lokalens skick vid tillträdet, besiktning
  b) Underhållsskyldighet, städning, snöröjning mm
  c) Hyresgästens rätt till ändringar, uppsättning av skyltar mm
  d) Hyresgästens installationer mm
  e) Försäkring, skada på person eller egendom
  f) Återlämnande av lokalen, besiktning

  Överlåtelse och andrahandsuthyrning

  Övrigt

  Avslutning

  Bilagor
  – t ex ritningar, avståendeavtal och uppsägningshandlingar.


  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »