hyresavtal-los-egendom-mall.png

Hyresavtal, lös egendom

– mall för hyresavtal för uthyrning av bil, båt, husbil mm

Med lös egendom menas lösa saker som bilar, maskiner, bostadsrätter, båtar mm. Den här mallen kan användas vid uthyrning både till näringsidkare och till konsumenter.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Ett hyresavtal som gäller lös egendom behöver inte vara skriftligt. Muntliga avtal är lika bindande men det är av bevisskäl naturligtvis bäst med skriftliga. Med lös egendom menas lösa saker som bilar, maskiner, bostadsrätter, båtar mm. Den här mallen kan användas vid uthyrning både till näringsidkare och till konsumenter.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av avtalet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om hyresavtal lös egendom

  Hyresavtalet ska specificera hyresobjektet. Detta kan parterna göra genom att ange t ex hyresobjektets märke, modell, artikelnummer, fabrikat, årsmodell, registreringsnummer, tillverkningsnummer.

  Av avtalet ska hyrestidens längd framgå. Hyresavtalet kan träffas för bestämd eller obestämd tid. Om avtalet gäller tills vidare bör avtalet kunna sägas upp med en viss uppsägningstid. Även om avtalet gäller en viss bestämd tid kan parterna komma överens om att hyrestagaren har rätt att återlämna hyresobjektet i förtid.

  Hyresavgiften kan bestå av ett fast pris plus ett rörligt pris per dag eller per mil (om det gäller t ex bilhyra eller liknande). Vid hyresavtal som sträcker sig över flera månader brukar avgiften vara per månad. Hyresavgiften kan också bestå av ett fast pris för hela hyresperioden.
  Priset ska anges med eller utan moms. Vid avtal med konsumenter ska priset vara inklusive moms.

  Uthyraren har enligt räntelagen rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen, om förfallodagen är bestämd i förväg. Är inte förfallodagen bestämd i förväg har uthyraren rätt att ta ut ränta tidigast 30 dagar efter fakturadagen. Vid fakturering till konsument måste uthyraren ange i fakturan att dröjsmålsränta kommer att tas ut vid sen betalning.

  Avtalet bör ange om det är hyrestagaren som ska hämta hyresobjektet hos uthyraren eller om uthyraren ska leverera det till hyrestagaren. Är det uthyraren som ska leverera objektet, är det viktigt att komma överens om vem som ska stå för fraktkostnaden.

  En viktig del av avtalet är vem som ansvarar för skador på hyresobjektet. Därför är det bra att reglera i hyresavtalet vad som händer om hyresobjektet skadas under hyrestiden. Utgångspunkten är att uthyraren är ansvarig för uppkomna fel och vid olyckshändelser. Hyrestagaren har dock en allmän vårdplikt. Hyrestagaren kan därför bli ansvarig om skadan beror på att han varit oaktsam.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »