inkassokrav-mall.png

Inkassokrav

– lättanvänd mall för inkassokrav/inkassobrev

Denna mall för inkassokrav är utformad enligt Inkassolagen 5 §. Inkassobrevet innehåller de uppgifter som krävs för dels kostnadsersättning, dels för att en rättslig åtgärd ska få inledas mot gäldenären.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Inkasso är ett i lag reglerat förfarande som du använder för att få betalt för din fordran och som ger dig ett påtryckningsmedel mot din kund. I och med att du skickar ett inkassokrav till din kund informerar du honom om att om han inte betalar så överväger du att inleda rättsliga åtgärder.

  Dokumentmallen är utformad enligt Inkassolagen 5 §. Kravbrevet innehåller de uppgifter som krävs för dels kostnadsersättning, dels för att en rättslig åtgärd ska få inledas mot gäldenären.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett inkassokrav och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om inkassokrav/inkassobrev

  Om din kund inte betalat sin skuld till dig trots att du skickat påminnelser och du inte vill vända dig till Kronofogden direkt, måste du skicka ett
  inkassokrav till kunden om du vill driva ärendet vidare.

  Observera att du inte måste skicka betalningspåminnelse innan du
  skickar ett inkassobrev men att det hör till god ton att göra så.

  Inkassokravet måste enligt inkassolagen vara skriftligt och utformat på ett särskilt sätt. Det måste innehålla uppgifter om
  • dig själv i egenskap av fordringsägare
  • kapitalbeloppet, dvs skulden (hur stor den är, förfallodatum och vad skulden
  avser)
  • räntesatsen, enligt lag får en dröjsmålsränta motsvarande referensräntan + 8 procentenheter per år tas ut . Parterna får emellertid avtala om en högre dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta får normalt tas ut från den dag som infaller 30 dagar efter fakturadatum. Vid försäljning till en privatperson måste det framgå på betalningskravet (t ex fakturan) att dröjsmålsränta kommer att utgå vid för sen betalning. Om förfallodagen är bestämd i förväg och parterna avtalat om det, har säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen.
  • inkassokostnad (180 kr)
  • att du kan komma att ansöka om betalningsföreläggande/
  stämning/konkurs om kunden inte betalar
  • tidsfristen, dvs ett senaste betalningsdatum då skulden ska vara betald och en information om att du annars kommer att gå vidare på det sätt som du beskrivit. Tidsfristen bör vara minst 12 dagar (8 dagar + 2 bankdagar + 2 helgdagar).
  • hur kunden ska betala skulden, ange t ex plusgiro eller bankgiro.

  Du får bara skicka ett inkassokrav till en och samma gäldenär för samma skuld. Därefter måste du välja om du ska gå vidare till Kronofogden eller om du vill skriva av din fordran.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »