Mall för köpeavtal

Köpeavtal –mall

– när du säljer bil, båt, aktier, mm

Ett köpeavtal som gäller lös egendom behöver normalt inte vara skriftligt. Ett skriftligt köpeavtal är dock att föredra, eftersom det underlättar bevisningen om det skulle uppstå oenighet eller tvist kring avtalet. Denna mall kan användas vid försäljning både till näringsidkare och till konsumenter. 

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Mall för köpeavtal

  Ett köpeavtal som gäller lös egendom behöver normalt inte vara skriftligt. Ett skriftligt köpeavtal är dock att föredra, eftersom det underlättar bevisningen om det skulle uppstå oenighet eller tvist kring avtalet. Med lös egendom menas lösa saker som bilar, maskiner, hästar, båtar mm.

  Denna mall kan användas vid försäljning både till näringsidkare och till konsumenter.

  Tillsammans med vår mall för köpeavtal får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett köpeavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mer om köpeavtal

  Två exemplar

  Ett köpeavtal i pappersform ska finnas i två exemplar, så att köpare och säljare kan få ett var sitt. Det bör också framgå av avtalet att det har upprättats i två exemplar och att båda parter har tagit var sitt. Parterna
  ska underteckna båda avtalen. Är det fler parter än två, ska varje part få ett original.

  Ort och datering

  Det är bra om orten där parterna befinner sig då de undertecknar köpeavtalet anges. Avtalet ska dateras. Skulle det finnas flera köpeavtal mellan parterna, gäller normalt det senast upprättade.

  Både orten och dateringen har betydelse för underskrifternas äkthet. Det är svårt för en part att i efterhand hävda att det inte är hans underskrift som finns i avtalet om han befann sig på den angivna orten det aktuella datumet. Motsatsvis är det svårt att hävda att en part har skrivit under kontraktet om denne bevisligen befann sig någon annanstans än på den angivna orten den aktuella dagen.

  Om parterna befinner sig på olika orter och skriver under köpeavtalet olika datum, ska var och en av parterna ange ort och datum för underskriften av avtalet. Det förekommer att man skriver samma ort och samma datum trots att parterna befinner sig på olika orter och skriver under avtalet olika datum. Detta är alltså inte korrekt.

  Bilagor är avtalsinnehåll

  I vissa fall kan det vara aktuellt att ha bilagor till köpeavtalet. Detta
  gäller exempelvis om du vill specificera varan i en bilaga och hänvisa till denna.

  Bilagorna är också avtalsinnehåll, trots att de inte finns med bland avtalspunkterna. Man brukar använda sig av bilagor för att själva avtalstexten inte ska bli tungläst eller för att texten, t ex standardavtalen, redan finns. Då slipper avtalsparterna även en massa arbete.

  Bilagorna läggs normalt sist, efter själva köpeavtalet. I avtalet hänvisar du till de bilagor som bifogas. Då råder det inga tveksam heter om vilka bilagor som hör till avtalet. Genom att numrera bilagorna (om du har fler än en bilaga), blir det också enkelt att hänvisa direkt till en viss bilaga.

  Om det inte handlar om några allmänt kända standardvillkor bör du och din avtalspart underteckna bilagan. Det är ju viktigt att bilagan inte förfalskas.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »