köpekontrakt fastighet mall

Köpekontrakt fastighet

– mall för juridiskt korrekt köpeavtal fastighet

Avtalet vid försäljning av en fastighet brukar kallas köpeavtal. Oftast gör man två köpeavtal när man säljer en fastighet – ett köpekontrakt och ett köpebrev. Köpekontraktet är mer omfattande och innehåller samtliga villkor för köpet. Med den här mallen får du med alla villkor som ska vara med i kontraktet.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Mall för köpekontrakt fastighet

  Avtalet vid försäljning av en fastighet brukar kallas köpeavtal. Oftast gör man två köpeavtal när man säljer en fastighet, ett köpekontrakt och ett köpebrev. Köpekontraktet är mer omfattande och innehåller samtliga villkor för köpet. Med den här mallen får du med alla villkor som ska vara med i kontraktet.

  Du får även en frågelista i pdf-format där säljaren besvarar frågor om fastighetens skick osv, i syfte att uppfylla upplysningskravet.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av köpekontraktet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om köpekontrakt fastighet

  Man brukar säga att äganderätten successivt går över till köparen. I och med köpekontraktet får köparen förfoga över fastigheten, dvs han får i sin tur överlåta fastigheten eller hyra ut den. Köparen är skyddad mot säljarens fordringsägare, såvida de inte har pantbrev i fastigheten som säkerhet.

  Sedan köpebrevet är undertecknat, kan säljaren normalt inte längre häva köpet.

  När köparen ansökt om lagfart, kan han ansöka om inteckning i fastigheten. Lagfarten är också ett skydd mot tvesala, dvs att säljaren även säljer fastigheten till någon annan.

  Vår mall för köpekontrakt innehåller följande rubriker:

  • Säljare och köpare (parter)
  • Överlåtelseobjekt
  • Köpeskilling
  • Tillträdesdag
  • Betalning
  • Köpebrev
  • Lagfartskostnad
  • Inteckningar, servitut och nyttjanderätter
  • Garantier
  • Fastighetens skick
  • Övriga villkor
  • Överlåtelseförklaring
  • Underskrifter
  • Bevittning
  • Makes godkännande
  • Sambos godkännande 

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »