Avtal om korttidsarbete / korttidspermittering

Avtal om korttidsarbete

– mall för arbetsgivare

Denna mall för avtal om korttidsarbete, är avsedd att användas av företag som inte är anslutna till kollektivavtal. I dessa företag måste arbetsgivaren överenskomma om arbetstidsförkortning med minst 70 procent av de anställda. Tillsammans med mallen får du en anvisningstext om reglerna kring korttidsarbete, en checklista samt en information till de anställda.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Mall för avtal om korttidsarbete 

  Denna mall för avtal om korttidsarbete, eller korttidspermittering som det också kallats, är avsedd att användas av företag som inte är anslutna till kollektivavtal. I dessa företag måste arbetsgivaren överenskomma om arbetstidsförkortning med minst 70 procent av de anställda. 

  De nya bestämmelserna trädde i kraft den 7 april, men började tillämpas redan från den 16 mars.  

  Tillsammans med mallen får du en anvisningstext om reglerna kring korttidsarbete, en checklista samt en information till de anställda.

  Syftet med reglerna om korttidsarbete / korttidspermittering är att företag som drabbats av ekonomiska svårigheter som är allvarliga och tillfälliga, och som inte hade kunnat förutses eller undvikas, ska få ekonomiskt stöd från staten för att kunna låta personal gå ner i arbetstid och lön istället för att genomföra uppsägningar.

  Den anställde kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten tar tre fjärdedelar av kostnaden, den anställde och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

  Framtagandet av reglerna har påskyndats av den uppkomna situationen till följd av covid-19.

  Stödet vid korttidsarbete ska kunna ges i sex månader med möjlighet till förlängning tre månader. Det är Tillväxtverket som ska bedöma om ett företag är berättigat till stöd.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »