lagenhetsarrende-mall.png

Lägenhetsarrende

– mall för lägenhetsarrende, t ex arrende av skidbackar, klubbhus och sjöbodar

Med den här mallen upprättar du ett juridiskt korrekt lägenhetsarrende. Exempel på lägenhetsarrende är skidbackar, golfbanor, klubbhus och sjöbodar.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Lägenhetsarrende är ett arrende som varken är jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Lägenhetsarrendet omfattar antingen enbart mark eller mark och enkla byggnader. Exempel på lägenhetsarrende är skidbackar, golfbanor, klubbhus och sjöbodar.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett arrendeavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om lägenhetsarrende

  Det som skiljer lägenhetsarrende från bostadsarrende och anläggningsarrende är byggnadsbeståndet. Ett bostadsarrende ska omfatta ett hus som är bostad för arrendatorn eller hans närstående. Ett anläggningsarrende ska omfatta en byggnad som används av arrendatorn i hans näringsverksamhet.
  Lägenhetsarrende är det därför om det
  • inte finns några byggnader alls på arrendestället. Exempel är upplagsplatser, parkeringsplatser, lekplaner, kajplatser, tältplatser, skidbackar, husvagnsparkeringar, kolmilor mm.
  • finns byggnader, men de är av så enkel beskaffenhet att de inte kan betraktas som bostäder. Hit hör kolonilotter, sjöbodar, jakthyddor mm.
  • finns byggnader som inte är bostäder åt arrendatorn eller hans närstående och inte heller används i arrendatorns förvärvsverksamhet. Hit hör klubbhus, juridiska personers bostadshus mm.

  Ett avtal om lägenhetsarrende ska vara skriftligt om parterna inte kommit överens om annat. Ett skriftligt avtal är att föredra av flera skäl, inte minst av bevisningsskäl.

  Avtalstiden får vara högst 50 år. Om arrendetiden inte är bestämd i avtalet, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Fardagen i arrendesammanhang är 14 mars.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »