likviditetsbudget-mall.png

Likviditetsbudget – mall med anvisningar

– mall för likviditetsbudget i små och medelstora företag

Likviditetsbudgeten visar periodens förväntade in- och utbetalningar så att du kan se förändringar i likviditeten (betalningsförmågan) under budgetperioden. Denna mall innehåller alla poster som bör ingå i likviditetsbudgeten.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Kassalikviditeten är företagets förmåga att i rätt tid betala sina utgifter. Likviditetsbudgeten visar periodens förväntade in- och utbetalningar så att du kan se förändringar i likviditeten under budgetperioden. Du ser alltså i budgeten om pengarna kommer att räcka för att täcka periodens utbetalningar. Här kan du ladda hem en mall i Excelformat, som underlättar budgetarbetet.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som närmare beskriver posterna i likviditetsbudgeten.

  Litet mer om likviditetsbudgeten

  Även vinstgivande företag kan få stora likviditetsproblem, särskilt när verksamheten växer. Själva växandet binder nämligen mycket rörelsekapital, framför allt i form av kundfordringar och lager. Ett nystartat företag växer oftast snabbt, och får därför ofta likviditetsproblem.

  För att undvika obehagliga överraskningar måste företaget göra en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten. Annars kan penningbrist i värsta fall stjälpa hela företaget.

  Tekniken för att göra en likviditetsbudget skiljer sig delvis mellan olika företagsformer.

  Aktiebolag och ekonomiska föreningar är skattesubjekt, dvs företaget betalar skatt på vinsten. Normalt betalar företaget preliminär F-skatt varje månad. Detta måste finnas med i likviditetsbudgeten.

  I handelsbolag och enskild firma betalar ägarna skatten själva. I likviditetsbudgeten måste man lägga in nödvändiga privata uttag som ägarna måste göra för att täcka dessa utgifter.

  I aktiebolag och ekonomiska föreningar tar ägarna ut lön. Löneutbetalningarna ska finnas med i likviditetsbudgeten och likaså den utbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter som görs vid uppbörden nästkommande månad.

  I enskild firma och handelsbolag ska vinsten täcka även ”ägarlöner” och egenavgifter. I likviditetsbudgeten måste man därför räkna med att ägarna löpande under året måste ta ut pengar ur företaget (egna uttag) för att täcka sina privata levnadskostnader.

  Penningströmmarna i likviditetsbudgeten är inte samma sak som intäkterna och kostnaderna i företaget. Här är några exempel på olikheter:

  • När företaget köper en maskin kontant påverkar hela priset likviditeten medan kostnaden för året bara blir kanske 20% av utgiften (dvs avskrivningen).
  • När företaget lånar pengar är detta ingen intäkt men däremot en inbetalning som påverkar likviditeten positivt. På motsvarande sätt är det med amorteringar på lån. De påverkar likviditeten negativt men är ingen kostnad.
  • Momsen påverkar likviditeten men inte alls resultatet.
  • En försäljning påverkar resultatet redan när fakturan skickas, men likviditeten påverkas inte förrän företaget får betalt.


  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »