mallpaket_generell_bild.png
 • Bättre kundkommunikation
 • Högre kvalitet i uppdragen
 • Tids- och kostnadseffektivt

Mallpaket Byråstöd

Med vårt prisvärda mallpaket får du som redo­visnings­konsult ett rejält stöd i ditt arbete. Mall­paketet inne­håller mallar, check­listor, kund­brev, myndighets­brev och informations­texter som hjälper dig med de viktigaste problem­områdena.

   
  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
  Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till alla mallar. Mallarna finns tillgänglig för nedladdning i 12 månader på Mina sidor.
  Skriv ut


  Namn Filformat
  Användning av annans arbete
  Arbetsgång för bokslutet
  Avstämning bokslut
  Avsäga sig uppdraget
  Betalningsuppdrag
  Bilförmån
  Bokslutsmöte med uppdragsgivare
  Bokslutsrapport AB
  Bokslutsrapport AB närstående
  Bokslutsrapport enskild näringsidkare
  Bristfälliga underlag
  Checklistor - kvalitetssäkring av redovisningstjänst
  Förbjudna lån
  Förståelse av verksamheten
  Hantering av kundernas material
  Inkomstdeklaration
  Interna kurser-konferenser
  Inventeringsintyg (kassa, lager)
  Kassaflöden
  Kontrollbalansräkning
  Nyckeltal
  Omprövning av beskattningsbeslut
  Omprövning moms och arbetsgivaravgifter
  Representation
  Reseräkning
  Skattedeklaration
  Strukturplanering enskilt uppdrag
  Tillgångar för privat bruk
  Uppdragsavtal ekonomitjänster
  Uttag ur företaget
  Årsplanering enskilt uppdrag
  Åtgärder mot penningtvätt
  Öppet yrkande
  Överklagande av beskattningsbeslut
  Överklagande moms och arbetsgivaravgifter

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 


  Läs mer »

  Stora mallpaketet
  Om Mallpaketet Byråstöd

  Med vårt prisvärda mallpaket får du som redo­visnings­konsult ett rejält stöd i ditt arbete. Mall­paketet inne­håller mallar, check­listor, kund­brev, myndighets­brev och informations­texter som hjälper dig med de viktigaste problem­områdena.

  KUNDBREVEN använder du för att informera kunderna, ifråga­sätta fel och brist­fälliga underlag, mm.

  MALLARNA hjälper dig att upp­rätta uppdragsavtal, kör­journal, kassa­flödes­analys, nyckel­tals­beräkning, kundkort, inven­terings­intyg, osv.

  CHECKLISTORNA effektiviserar dina och byråns rutiner och ser till att du inte missar viktiga moment.

  INFORMATIONSTEXTERNA kan röra krång­liga skatte­områden – som representation, kör­journal, fastighets­moms, mm – eller formalia­frågor som hur kvitton/fakturor ska se ut osv.

  Så gör du

  När du beställt ett mallpaket hämtar du dina mallar genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallarna finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/


   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »