mallpaket_generell_bild.png
 • Tids- och kostnadseffektivt
 • Hjälptext till samtliga mallar
 • Direkt tillgång 

Mallpaket Personal

– de 35 viktigaste personalmallarna

Med det här mall­paketet får du som arbetar med löne- och per­sonal­admini­stra­tion till ett lågt pris hjälp med att upp­rätta korrekta doku­ment på ett snabbt och smidigt sätt. Exempel­vis betyg och intyg, upp­säg­ning och av­sked­ande, rese­räk­ning, ledig­hets­an­sökan och an­ställ­nings­avtal.

Med mall­paketet sparar du mycket tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

   
  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
  Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till alla mallar. Mallarna finns tillgänglig för nedladdning i 12 månader på Mina sidor.
  Skriv ut


  Namn Filformat
  Anställningsavtal
  Anställningsavtal, engelska
  Anställningsavtal, tyska
  Anställningsbetyg
  Anställningsintyg
  Arbetsbeskrivning, anställd
  Avskedande, besked
  Avskedande, underrättelse
  Erinran till anställd (LAS-varning)
  Korttidsarbete
  Kvittningsmedgivande, förskottssemester
  Körjournal
  Ledighetsansökan
  Lönebesked
  Lönesamtal
  Sjukfrånvaro, redovisning av
  Provanställning upphör
  Representationsblankett
  Reseräkning
  Riskbedömning och handlingsplan
  Sjukersättning - besked
  Sjukförsäkran
  Socialavgiftsavtal
  Tidrapport
  Tjänstgöringsbetyg
  Tjänstgöringsintyg
  Turordningslista
  Uppsägning från anställd
  Uppsägning på grund av arbetsbrist
  Uppsägning på grund av personliga skäl
  Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse
  Utvecklingssamtal
  VD-avtal
  VD-avtal, engelska
  Överenskommelse om att anställning upphör

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 


  Läs mer »

  Stora mallpaketet
  Om mallpaketet Personal

  Med det här mallpaketet får du som arbetar med löne- och personaladministration till ett mycket lågt pris hjälp med att upprätta juridiskt korrekta dokument på ett snabbt och smidigt sätt. Du sparar mycket tid och minimerar samtidigt risken för fel.

  Så gör du

  När du beställt ett mallpaket från oss hämtar du dina mallar genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallpaketet finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/


   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »