offert-mall.png

Offertmall

– lättanvänd offertmall

En offert är ett erbjudande om försäljning av en vara eller en tjänst till ett visst pris och enligt vissa i offerten fastställda villkor. Denna offertmall hjälper dig att upprätta en fullständig offert att lämna till den tänkbara kunden. Mallen lämpar sig främst för dig som säljer varor.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  En offert är ett erbjudande om försäljning av en vara eller en tjänst till ett visst pris och enligt vissa i offerten fastställda villkor. Denna offerttmall hjälper dig att upprätta en fullständig offert att lämna till den tänkbara kunden. Mallen lämpar sig främst för dig som säljer varor.

  Tillsammans med offertmallen får du en pdf-fil som beskriver reglerna kring avtalsslutande och vilka uppgifter en offert bör innehålla.

  Mallen är främst anpassad för offerter avseende varor. För tjänster kan den vara något begränsad.

  Lite mer om offerter

  En offert (anbud) kan bestå av

  • ett erbjudande om försäljning av en vara eller en tjänst eller
  • en beställning av en vara eller en tjänst utan föregående erbjudande.

   

  En offert blir bindande för den som lämnar den i samma ögonblick som den kommer fram till mottagaren. Denna bundenhet är ensidig på det sättet att mottagaren inte blir bunden av det eventuellt kommande avtalet förrän han lämnat ett antagande svar på offerten – en accept. Bundenhet för offertlämnaren gäller tills vidare, men kan begränsas dels genom de tidsfrister som gäller enligt avtalslagen och dels genom att offertlämnaren kan sätta en tidsfrist inom vilken han vill ha ett svar på offerten. Om mottagaren av en offert säger att han inte vill anta offerten förfaller denna, dvs offertlämnaren är inte längre bunden av sin offert.

  Mottagaren av en offert måste svara inom en viss tid för att den som lämnat offerten ska vara skyldig att uppfylla åtagandet i offerten. Om det finns en tidsfrist i offerten så gäller den tiden.

  ! Sätt alltid ut en tidsfrist inom vilken ett svar ska lämnas på offerten. Detta klargör under vilken tid offerten gäller, vilket är positivt för båda parter.

  Om det inte finns någon tidsfrist i offerten gäller avtalslagens regler om tidsfrister. Enligt avtalslagen påverkas tidsfristen av hur offerten har lämnats. Muntliga offerter måste t ex antas omedelbart.

  Om man hänvisar till standardvillkor eller liknande, ska man se till att den andra parten verkligen har fått tillgång till dem. Ett bra tips är att infoga dessa villkor i offerten eller att skicka med dem som en bilaga.

  Eftersom offerter är bindande, gäller det att tänka igenom vilka villkor som ska gälla, innan man skickar iväg en offert. Det är lika viktigt att den som skickar en accept på ett anbud förklarar vad han vill ha med i avtalet. Accepten är ju bindande för honom så snart den kommit fram till mottagaren. När avtalet är klart, gäller endast de delar som båda parterna känner till.

  Om en säljare t ex vill ha en högre räntesats för dröjsmålsräntan än enligt räntelagen, gäller inte den räntesatsen om villkoret inte fanns med i den offert som köparen tog del av innan avtalet slöts. Detsamma gäller om dröjsmålsräntan ska utgå tidigare än enligt räntelagen, t ex efter 10 dagar istället för 30.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »