proformafaktura-mall.png

Proformafaktura

– mall för proformafaktura

Den här mallen hjälper dig att upprätta en korrekt proformafaktura. Proformafakturor används främst i samband med export av varor som inte ska betalas av mottagaren men i vissa fall även för leveranser inom Sverige.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Den här mallen hjälper dig att upprätta en korrekt proformafaktura.
  Pro forma är latin och betyder ungefär för formens skull.

  Proformafakturor används främst i samband med export av varor som inte ska betalas av mottagaren men i vissa fall även för leveranser inom Sverige.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av en proformafaktura och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om proformafaktura

  Det finns inget lagstadgat krav på att proformafakturor ska upprättas vid leveranser inom Sverige. I bland annat följande fall förekommer det dock att man använder sig av proformafakturor för att specificera varans eller tjänstens värde: 

  • En proformafaktura kan upprättas i avvaktan på ett bättre faktureringsunderlag eller när du enligt god redovisningssed borde ha upprättat en faktura men ännu inte gjort det. I de flesta branscher är detta mycket ovanligt. 
  • En del företag använder proformafakturering när varan eller tjänsten inte levereras förrän kunden betalat. Det kan vara aktuellt när kunden inte anses kreditvärdig eller när företaget endast vill lämna ett erbjudande till kunden. 
  • Om ingen ersättning tas ut för en skattepliktig annons eller annan reklam som det är reklamskatt på, bör en proformafaktura eller liknande lämnas. En sådan faktura ska innehålla en uppgift om skatt eller beskattningsvärde. Detta görs förmodligen sällan.

   

  En proformafaktura innebär inte att det finns något krav på betalning från mottagaren av fakturan. Redovisningsmässigt ska proformafakturan därför inte betraktas som en fordran.

   

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »