Samtycke till personuppgiftsbehandling
direkt-tillgang.png

Samtycke till personuppgiftsbehandling

– lättanvänd mall enligt GDPR

För att behandla personuppgifter krävs det enligt GDPR rättslig grund. I vissa fall finns ingen annan rättslig grund och då är  samtycke från den registrerade enda alternativet. Den här mallen hjälper dig att utforma ett juridiskt korrekt dokument för samtycke.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Samtycke till personuppgiftsbehandling

  För att behandla personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) krävs det en rättslig grund. Avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke är exempel på rättsliga grunder.

  Eftersom samtycke alltid kan återkallas av den registrerade så är samtycke inte lämpligt att stödja sig på i många fall. Därför ska man alltid först överväga om man det finns någon annan rättslig grund som är tillämplig på den aktuella personuppgiftsbehandlingen. Men i vissa fall finns det inte något annat val förutom samtycke.

  Frivilligt och aktivt medgivande

  Ett samtycke måste enligt GDPR vara ett frivilligt, specifikt, informativt och otvetydigt medgivande till behandling av personuppgifter. Detta innebär att det inte får råda någon tvekan om att den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter. I villkoret otvetydigt medgivande finns ett krav på att samtycket ska vara en aktiv handling. Det är alltså inte tillräckligt att använda sig av en på förhand ikryssad ruta eller ett så kallat tyst samtycke. Samtycket får inte heller gömmas bland övriga avtalsvillkor eller samlas med andra samtycken eller godkännande av villkor.

  Krav på dokumentation

  Det är den personuppgiftsansvarige som ska bevisa att det finns ett giltigt samtycke från den registrerade samt att den registrerade har fått tillräcklig information om personuppgiftsbehandlingen. Därför är det lämpligt med skriftligt samtycke trots att detta inte är ett formkrav. I vissa fall kan man ha med samtycket i samband med ett köp på en webbsida. Då är det vanligt med en ruta som den registrerade får fylla i och därmed ge sitt samtycke. Ett annat sätt är att använda sig av en pappersblankett som den registrerade får underteckna.

  Vilka behandlingar kräver samtycke enligt GDPR?

  Exempel på situationer när det inte finns någon annan rättslig grund att stödja behandlingen på och ni därför kan behöva samtycke är:

  • När ni vill spara kunders omdömen och recensioner.
  • När ni i samband med köp samlar in en e-postadress för nyhetsutskick.
  • För att kunna spara en spontansökan till eventuellt kommande lediga tjänster.
  • När ni vill låta era kunder medverka i reklamsammanhang (bild, film, ljudupptagning).
  • För att kunna publicera foto på anställda på företagets hemsida.
  Mallen!

  Den här samtyckesmallen fungerar som exempel på hur ett samtycke kan formuleras. Var uppmärksam på att ni kan behöva anpassa den efter er samtyckessituation. Mallen har två sidor. Sidan 1 innehåller själva samtycket. På sidan 2 hittar ni den information som ska tillhandahållas den registrerade enligt GDPR.

  Samtyckesmallen är tom så att ni kan fylla i vilka personuppgifter och personuppgiftsbehandlingar det gäller samt andra för er relevanta uppgifter. Det följer även med två exempel som är ifyllda utifrån att det gäller samtycke vid publicering av foto samt samtycke till behandling av jobbansökan. 

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »