sekretessavtal-mall.png

Sekretessavtal (NDA), mall

– lättanvänd mall för sekretessavtal mellan två företag

Den här mallen hjälper dig att upprätta ett sekretessavtal (Non Disclosure Agreement, NDA) som kompletterar det lagstadgade skyddet och närmare specificerar sekretesskyldigheten mellan två företag.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  För att komplettera det lagstadgade skyddet och för att närmare specificera sekretesskyldigheten mellan två företag som samarbetar kan parterna ingå ett sekretessavtal. Avtalet innebär vanligtvis att en avtalspart förbjuds att avslöja konfidentiell information om motpartens företag.

  Sekretessavtal benämns även ofta Non Disclosure Agreement (NDA).

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver de vanligaste villkoren i sekretessavtal och vilka uppgifter avtalet bör innehålla.

  Litet mer om sekretessavtal

  Syftet med ett sekretessavtal är att skydda företagshemligheter. En utgångspunkt är därför att definiera all yppad information som konfidentiell och undanta viss specifik information som t ex är allmänt känd eller som parten redan känner till.

  Avtalet kan också specifikt definiera vilken information som anses vara konfidentiell. På så sätt vet parterna vad sekretessen omfattar (t ex affärskoncept, marknadsplaner, kund- och leverantörslistor, tekniska lösningar mm). Det kan också vara så att sekretessen enbart ska vara begränsad till viss information eller till ett visst projekt eller liknande.

  ! Observera att sekretessavtalet kan utökas till att, förutom företagshemligheter, även omfatta exempelvis resultatet från parternas samarbete. Detta är vanligt om avtalet gäller utveckling av en produkt eller liknande.

  Sekretessen omfattar den konfidentiella informationen enligt definitionen i avtalet.

  Ska sekretessen ha undantag bör dessa framgå av sekretessavtalet. Den konfidentiella informationen kan exempelvis få föras vidare om det krävs för att avtalet ska kunna fullgöras, om det finns samtycke till detta eller om det inte är till skada för företaget.

  Av sekretessavtalet bör det framgå vilka inblandade parter som omfattas respektive inte omfattas av sekretesskyldigheten. Sekretessen kan t ex begränsas till att inte omfatta konsulter till en uppdragstagare (så att denne kan utföra sitt uppdrag).

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »