skuldebrev-enkelt-mall.png

Skuldebrev (enkelt)

– mall för enkelt skuldebrev

Enkelt skuldebrev är den vanligaste typen av skuldebrev och används när man vill reglera ett skuldförhållande mellan två parter, t ex ett kontantlån eller en ägares utlåning till sitt företag.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Skuldebrev måste vara skriftliga. Ett enkelt skuldebrev skiljer sig från andra skuldebrev genom att det är ställt till en viss person. På ett enkelt skuldebrev ska det alltså finnas en uppgift om vem som ska ha betalt. Enkla skuldebrev är inte tänkta att överlåtas.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av skuldebrevet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Litet mer om enkelt skuldebrev

  En borgenär kan låna ut pengar antingen mot ett muntligt löfte om återbetalning eller mot ett skuldebrev. Muntliga löften är visserligen lika bindande som skriftliga avtal, men ur bevissynpunkt är ett skriftligt skuldebrev absolut att föredra. 

  Ett annat ord för skuldebrev är revers.

  Man brukar säga att det skriftliga skuldebrevet är ett prima faciebevis. Med det menas att den som står som betalningsansvarig måste motbevisa skuldebrevet för att undgå betalningsansvar. Gäldenären måste därför alltid begära att hans betalningar antecknas på skuldebrevet.

  Formkrav på skuldebrev
  Det finns vissa krav för att ett dokument ska betraktas som ett skuldebrev:
  • Det ska vara ett skriftligt dokument. Däremot finns det inga krav på att dokumentet ska vara bevittnat.
  • Det ska vara ett fristående dokument som har upprättats med avsikt att
  användas som bevis för skuldförhållandet.
  • Utfästelsen ska vara ensidig. Om betalningsskyldigheten är beroende av att borgenären ska utföra något, är det ingen ensidig utfästelse. Kravet på ensidighet skiljer skuldebreven från avtalen.
  • Utfästelsen ska vara i pengar. En skriftlig utfästelse att leverera varor är alltså inget skuldebrev.

  Om något av dessa villkor inte uppfylls, kan man ändå titta på de regler som gäller för enkla skuldebrev.

  Enkelt skuldebrev
  Det finns två typer av skuldebrev med helt olika rättsverkningar:
  • enkelt skuldebrev
  • löpande skuldebrev.
  Det enkla skuldebrevet är ställt till en viss person. På ett enkelt skuldebrev ska det alltså finnas en uppgift om vem som ska ha betalt.
  Enkla skuldebrev är inte tänkta att överlåtas. Den som övertar ett enkelt skuldebrev övertar enbart fordringen. Betalningsskyldigheten är inte knuten till papperet utan till den verkliga skulden. Därför får en senare förvärvare av ett enkelt skuldebrev aldrig bättre rätt till betalning än den ursprunglige borgenären.

  Vid ägarens egen inlåning till eget aktiebolag används normalt ett enkelt skuldebrev som underlag.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »