Stora mallpaketet
 • Spara tid och minimera risken för  kostsamma misstag
 • Hjälptext till samtliga mallar
 • Direkt tillgång 

Stora Mallpaketet

– 130 dokumentmallar för 699 kr

Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, en framtidsfullmakt, ett testa­mente eller ett äkten­skaps­förord. Du sparar mycket tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

   
  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
  Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till alla mallar. Mallarna finns tillgänglig för nedladdning i 12 månader på Mina sidor.
  Skriv ut
  Namn Filformat
  Aktiebok
  Aktiebrev
  Aktieägaravtal
  Aktieägartillskott
  Andrahandsuthyrning, bostadsrätt
  Anmälan om gemensam bostad
  Anställningsavtal
  Anställningsavtal, engelska
  Anställningsavtal, tyska
  Anställningsbetyg
  Anställningsintyg
  Arbetsbeskrivning, anställd
  Arvskifte
  Avbetalningsköp mellan näringsidkare
  Avskedande, besked
  Avskedande, underrättelse
  Direktpension, avtal
  Avtal om förmånsbil
  Betalningspåminnelse
  Bodelning sambor
  Bodelningsavtal – under bestående äktenskap
  Bodelningsavtal – vid skilsmässa
  Bodelningsförrättare makar, ansökan om
  Bodelningsförrättare sambor, ansökan om
  Bolagsordning
  Borgensförbindelse
  Bostadsarrende
  Bouppteckning
  Byte från enskild firma till aktiebolag, mall
  Fullmakt (enkel)
  Erinran till anställd (LAS-varning)
  Extra bolagsstämmoprotokoll
  Faktura – omvänd byggmoms
  Faktura, engelska – Invoice
  Fakturamall – momsfri
  Fakturamall
  Faktura ROT-arbete
  Framtidsfullmakt
  Fullmakt Fastighetsförsäljning
  Följesedel
  Företagsöverlåtelse – aktier
  Företagsöverlåtelse - rörelse
  Förteckning över anläggningstillgångar
  Generalfullmakt
  Generalfullmakt, engelska
  Giftorättsgods, medgivande
  Gåvobrev, fastighet
  Gåvobrev, aktier
  Gåvobrev, bostadsrätt
  Gåvobrev, lös egendom
  Handelsbolagsavtal
  Handpenningavtal, fastighet
  Hyresavtal, lokal
  Hyresavtal, lägenhet
  Hyresavtal, lös egendom
  Hyresavtal, villa
  Hyresavtal, villa
  Inkassokrav
  Innehavareskuldebrev
  Jordbruksarrende
  Kallelse information om arbetsbrist
  Kallelse till extra bolagsstämma
  Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
  Kassaflödesanalys
  Kassarapport
  Kommissionsavtal
  Konsultavtal
  Konsultavtal, engelska
  Konsultavtal, engelska
  Kontrollbalansräkning
  Korttidsarbete
  Kvittningsmedgivande, förskottssemester
  Köpeavtal, lös egendom
  Köpebrev fastighet
  Köpekontrakt, fastighet
  Körjournal
  Ledighetsansökan
  Likviditetsbudget
  Lägenhetsarrende
  Lönebesked
  Lönesamtal
  Kreditfaktura
  Bostadsrätt, överlåtelseavtal (köpeavtal)
  Sjukfrånvaro, redovisning av
  Faktura hushållstjänster
  Momsberäkning måltidsrepresentation
  Offertförfrågan
  Offertmall
  Optionsavtal, aktier i privat aktiebolag
  Orderbekräftelse
  Orderskuldebrev
  Personuppgiftsbiträdesavtal
  Personuppgiftspolicy, extern
  Personuppgiftspolicy, intern
  Proformafaktura
  Provanställning upphör
  Reklamationsblankett
  Representationsblankett
  Reseräkning
  Resultatbudget
  Revisionsberättelse - bostadsrättsförening
  Riskbedömning och handlingsplan
  Samarbetsavtal
  Samboavtal
  Samtycke till personuppgiftsbehandling
  Sekretessavtal
  Servitutsavtal
  Sjukersättning - besked
  Sjukförsäkran
  Skuldebrev (enkelt)
  Socialavgiftsavtal
  Sponsoravtal
  Stadgar, bostadsrättsförening
  Stadgar, ekonomisk förening
  Stiftelseurkund
  Styrelsemötesprotokoll
  Styrelsens arbetsordning, aktiebolag
  Styrelsens förslag till vinstutdelning
  Testamente
  Tidrapport
  Tidsbegränsad anställning upphör
  Tillfällig sänkning av lokalhyra
  Tjänstgöringsbetyg
  Tjänstgöringsintyg
  Turordningslista
  Underbiträdesavtal
  Underrättelse till Panthavare
  Uppdragsavtal ekonomitjänster
  Uppdragsavtal ekonomitjänster, engelska
  Uppdragsavtal hushållstjänster
  Uppdragsavtal ROT-arbeten
  Uppsägning av lokalhyresavtal för hyresgästen
  Uppsägning från anställd
  Uppsägning lokalhyresavtal för hyresvärden
  Uppsägning på grund av arbetsbrist
  Uppsägning på grund av personliga skäl
  Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse
  Utvecklingssamtal
  VD-avtal
  VD-avtal, engelska
  VD-instruktion
  Årsstämmoprotokoll (bolagsstämmoprotokoll)
  Äktenskapsförord
  Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan
  Överenskommelse om att anställning upphör

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 


  Läs mer »

  Stora mallpaketet

  Om Stora Mallpaketet

  Det här mallpaketet innehåller mallar för snart sagt alla de dokument ett företag kan behöva upprätta. Mallpaketet utökas löpande utifrån kundernas önskemål.

  Paketet innehåller fler än 130 mallar i kategorierna Bolag & föreningar, Budget, Familjejuridik, Fastighet, Köp & försäljning samt Personal.

  Så gör du

  När du beställt ett mallpaket från oss hämtar du dina mallar genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallpaketet finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »