testamente mall.png

Testamente

– mall för testamente

Ett testamente måste upprättas skriftligt för att vara giltigt. Denna mall för testamente består av 7 varianter. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett testamente och vilka uppgifter det ska innehålla.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Mall för testamente

  Ett testamente måste upprättas skriftligt för att vara giltigt. Denna mall för testamente består av 7 varianter:

  • Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn

  • Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn

  • Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor

  • Testamente 4: Testamente av ensamstående

  • Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge

  • Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation

  • Testamente 7: Testamente med legat

  Tillsammans med mallarna får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett testamente och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Lite mer om testamente

  Ett testamente måste upprättas skriftligt för att det ska vara giltigt. Anledningen till kravet på skriftlig form är självklar. Testamentet ska tillämpas först när testator avlidit och då skulle det vara oerhört svårt att bevisa vad dennes sista vilja var om muntliga testamenten skulle godtas.

  När du skriver ditt testamente är det viktigt att du uttrycker dig tydligt, så att det inte uppstår några som helst tveksamheter om vad du egentligen menat när förordnandet i testamentet sedan ska verkställas. Testamentet ska ju verkställas först när du har avlidit. Detta innebär att de efterlevande (eller testamentsexekutorn) i princip endast har testamentstexten till hjälp för att bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas. 

  Testamentet ska avslutas med din underskrift. Skriv med en bläckpenna med beständig skrift. Datera också testamentet. Om det skulle finnas flera testamenten efter dig, gäller det senast upprättade. Om det senaste testamentet framstår som ett tillägg, gäller fortfarande förordnandet i det tidigare testamentet med undantag för det som ändrats i tillägget.

  Om testators psykiska hälsa varierade över tiden, är datumet viktigt för att i efterhand kunna bedöma om testators psykiska tillstånd just då var tillräckligt stabilt för att kunna upprätta ett testamente ”vid sina sinnens fulla bruk och med fullt och sunt förstånd”, som det brukar stå i vittnesmeningen.

  För att testamentet ska vara giltigt krävs att

  • det är bevittnat av (minst) två personer
  • vittnena inte är obehöriga (dvs underåriga eller psykiskt störda)
  • vittnena inte är anhöriga till testator
  • vittnena inte är jäviga, dvs de får inte ha eget intresse av vad som står i testamentet.
    

  Vittnena får alltså inte vara omnämnda i testamentet eller vara bland de närmast anhöriga.

  Observera att det bara är det underskrivna och bevittnade originaltestamentet som gäller. Kopiorna har ingen som helst rättsverkan. Om du vill, kan du upprätta flera likadana original med egenhändig underskrift och bevittning. Detta kan vara bra om du är orolig för att testamentet försvinner, inte hittas eller förstörs. Samtliga original ska ha samma datering.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »