Mall för avtal om tillfällig sänkning av lokalhyra

Avtal om tillfällig sänkning av lokalhyra

– lättanvänd mall

Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Den här mallen hjälper dig att utforma ett juridiskt korrekt avtal om tillfällig, villkorad hyressänkning. 

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Avtal om tillfällig, villkorad hyressänkning

  Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker lokalhyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Den här mallen hjälper dig att utforma ett juridiskt korrekt avtal om tillfällig, villkorad sänkning av lokalhyra. 

  Det tillfälliga stödet ska underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Stödet utformas som en tillfällig kompensation till de hyresvärdar som kommer överens med sin hyresgäst om sänkt hyra. Stödet kommer att gälla för perioden april–juni. Avtalet ska ha slutits innan 30 juni 2020.

  50% av hyresnedsättningen

  Stöd ges med 50% av den överenskomna nedsättningen, dock högst ett belopp som motsvarar 25% av den ursprungliga hyran.

  Exempel
  En fastighetsägare sätter ned hyran för en restaurang med 50 % under april–juni. Den ordinarie hyran är 22 000 kr per månad. Hyresnedsättningen blir 50 % x 22 000 = 11 000 kr. Fastighetsägaren kan enligt regeringsförslaget få stöd med 50 % x 11 000 = 5 500 kr per månad i tre månader.

  En fastighetsägare sätter ned hyran med 60 % under april–juni. Hyran är 22 000 kr, dvs en hyresnedsättning på 13 200 kr. Hyresnedsättningen överstiger dock 25 % av ordinarie hyra (25 % x 22 000 = 5 500), vilket innebär att stöd kan ges med högst 5 500 kr.

  Vissa utsatta branscher

  Stödet riktas till företag i sällanköpshandel samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av virusutbrottets påverkan på samhällsekonomin. Vilka sektorer som är aktuella baseras på SNI-koder, som är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag.

  Det är hyresvärden som ansöker om stödet digitalt i efterhand hos länsstyrelserna. 

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »