turordningslista-mall.png

Turordningslista

– mall för turordningslista vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste du som arbetsgivare följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Den här mallen hjälper dig att upprätta den turordningslista som ska göras i samband med detta.

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste du som arbetsgivare följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste du som arbetsgivare följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Den här mallen hjälper dig att upprätta den turordningslista som ska göras i samband med detta.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller för turordning.

  Lite mer om turordning och turordningslista

  Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste du som arbetsgivare följa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). I samband med detta upprättar du en turordningslista.

  Om det finns flera driftsenheter på företaget, görs en turordning för varje enhet. Om du har kollektivavtal görs en turordning för varje avtalsområde, exempelvis en turordning för arbetare och en för tjänstemän. Finns det i sådana fall flera driftsenheter på samma ort, kan facket i samband med MBL-förhandlingar begära att det görs en gemensam turordning för alla enheter på orten.

  Arbetsgivare med högst 10 anställda som omfattas av LAS, har rätt att undanta två personer från turordningen. Personerna ska ha en särskild betydelse för verksamheten.

  Med särskild betydelse för verksamheten menas t ex anställda som har en arbetsledande anställning, samordnande funktion, särskild förtroendeställning eller en person som har särskilda kunskaper eller viktiga kundkontakter. Det kan även vara en anställd vars arbetsprestation är särskilt värdefull för arbetsgivaren jämfört med arbetskamraternas prestationer. Det ska dock vara frågan om påtagliga skillnader i arbetsprestation.

  I praktiken har arbetsgivaren stor frihet att välja vilka han vill undanta. Urvalet kan inte prövas enligt LAS, men självfallet får urvalet inte vara diskriminerande.

  Turordningen avgörs efter hur länge de anställda varit anställda – sist in, först ut. Man räknar hela anställningstiden i företaget, inte bara på den avdelning där det finns arbetsbrist. Den anställde får också räkna in anställningstid i andra företag i samma koncern. Om den anställde har bytt arbetsgivare i samband med en övergång av verksamhet får anställningstiden hos den föregående arbetsgivaren också räknas in.

  Om flera personer varit anställda exakt på dagen lika länge, har den med högre ålder företräde till att bli kvar.

  Observera att de anställda som blir kvar måste ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra arbetet. För att en anställd med längre anställningstid ska få behålla sin anställning genom att omplaceras till det arbete som den med den kortare anställningstiden innehar, måste den anställde med den längre anställningstiden ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Kravet på tillräckliga kvalifikationer betyder att han eller hon ska kunna klara av arbetet efter en normal inskolningstid.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »