Underbiträdesavtal, mall
Ladda ner direkt!

Underbiträdesavtal GDPR

– mall för underbiträdesavtal

När ett personuppgiftsbiträde, t ex en redovisningsbyrå, anlitar ett underbiträde, t ex en molntjänstleverantör, ska det finnas ett skriftligt underbiträdesavtal. Det är personuppgiftsbiträdet som ansvarar för att det upprättas ett sådant avtal. Denna mall hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta ett korrekt underbiträdesavtal. 

   

  12 månaders prenumeration. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din mall finns tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina Sidor efter köpet.

  Underbiträdesavtal GDPR

  När ett personuppgiftsbiträde, t ex en redovisningsbyrå, anlitar ett underbiträde, t ex en molntjänstleverantör, ska det finnas ett skriftligt underbiträdesavtal. Det är personuppgiftsbiträdet som ansvarar för att det upprättas ett sådant avtal. 

  Denna mall hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta ett korrekt underbiträdesavtal. 

  Personuppgiftsansvarig, biträden och underbiträden 

  Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen och medlen för en personuppgiftshantering. En personuppgiftsansvarig kan anlita ett personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter.

  Personuppgiftsbiträde är alltså den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Det kan t ex vara en redovisningsbyrå som sköter t ex bokföring och lönehantering. 

  Mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet finns då ett personuppgiftsbiträdesavtal.

  Biträdet kan i sin tur anlita andra biträden, så kallade underbiträden. Underbiträde är den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsbiträdets räkning, dvs i många fall en leverantör av IT-tjänster. Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett underbiträde utan att först ha erhållit ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd från den personuppgiftsansvarige. Om ett allmänt skriftligt tillstånd har erhållits, ska personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att anlita nya personuppgiftsbiträden eller ersätta personuppgiftsbiträden, så att den personuppgiftsansvarige har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.

  Underbiträdesavtalets innehåll

  I grunden ska underbiträdesavtalet specificera varför och hur länge personuppgifterna behandlas, ändamål för behandlingen, typen av personuppgifter, kategorier av registrerade som personuppgifterna avser samt personuppgiftsbiträdets rättigheter och skyldigheter. 

  Underbiträdesavtalet ska enligt GDPR innehålla vissa saker, men som nämnts ovan får inte underbiträdesavtalet strida mot personuppgiftsbiträdesavtalet. Underbiträdesavtalet ska alltså återspegla villkoren i personuppgiftsbiträdesavtalet och därför ska personuppgiftsbiträdesavtalet ligga till grund för underbiträdesavtalet. 

  Veta mer om GDPR?

  Vi har tagit fram webbkursen GDPR från grunden där vi går igenom vad den nya lagen innebär och vad du behöver göra för att uppfylla kraven i GDPR.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal, ett köpebrev eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  Stora mallpaketet

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

    

   För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »